AZST – ortosiarczan cyrkonu (kwaśny siarczan cyrkonu czterowodny)

Opis:

  • wilgotny, biały skrystalizowany proszek

 

Główne zastosowania:

  • garbowanie skóry
  • związek pośredni w syntezie związków chemicznych na bazie cyrkonu

 

Typowa analiza chemiczna:

ZrO2 + HfO2 33 %*
SiO2 30 ppm
Na2O 20 ppm
Fe2O3 20 ppm
Al2O3 10 ppm
Cl 2000 ppm

* mierzone poprzez stratę prażenia

 

Wzór chemiczny:

Zr(SO4)2, 4H2O

 

Właściwości fizyczne:

rozpuszczalny w wodzie  (445g ZrO2 / 1000g wody przy 60°C)
wartość pH roztworu 10g / l

1,7

 

Opakowanie:

  • 25 kg worek plastikowy
  • 1 tonowy big-bag

 

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.