Boksyty kalcynowane z Gujany II

Boksyt RASC

Analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 89,94 min. 87
SiO2 5,36
Fe2O3 1,14 max. 1,75
TiO2 3,02
CaO 0,02
MgO 0,02
Na2O 0,02 max. 0,25
K2O 0,03

 

Właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 3,15 3,10 g/cm3
Absorpcja wody 3,74 %
Porowatość pozorna 12 %

 

Skład mineralogiczny
Faza główna α-Al2O3
Faza drugorzędna mulit

 

Inne informacje
Boksyt RASC (Refractory A-grade Super Calcined = super kalcynowany klasy A dla materiałów ogniotrwałych) jest materiałem o wysokiej zawartości tlenku glinu i niskiej procentowej zawartości żelaza i alkaliów. Wytwarzany jest poprzez wydobycie wysokiej czystości rudy gibbsytu, udoskonalanej w celu obniżenia poziomu zanieczyszczeń i następnie kalcynowanej w piecu obrotowym w wysokiej temperaturze.

Dostępne frakcje przesiewu:

 • 0 – 0,1 mm
 • 0 – 0,5 mm
 • 0 – 1 mm
 • 0,5 – 1 mm
 • 1 – 3 mm
 • 2 – 5 mm
 • 5 – 10 mm
 • 0 – 30 mm
 • 5 – 30 mm (prosimy pytać o dostępność)
 • 10 – 30 mm (prosimy pytać o dostępność)
 • inne (prosimy pytać)