Magnezyt kaustyczny kalcynowany

Magnezyt kaustyczny kalcynowanyMagnezyt kaustyczny kalcynowany, inne popularne i spotykane na rynku nazwy: magnezyt kaustyczny, magnezja, CCM – skrót z angielskiego od Caustic Calcined Magnesia, rzadziej Caustic Calcined Magnesite oraz lekko palony tlenek magnezu – z ang. Light Burned Magnesium Oxide (ale nie każdy), to tak naprawdę jedna i ta sama grupa produktów/towarów.

Magnezyty kaustyczne kalcynowane powstają w wyniku wypału surowych magnezytów, będących chemicznie węglanami magnezu. W wyniku wypału surowy magnezyt (węglan magnezu) ulega rozkładowi przechodząc w formę tlenkową (magnezję). Palony w temperaturze ok. 800°C (niektóre źródła podają przedział od 700°C do 1.000°C) zachowuje właściwości reaktywne, stąd jest też często zwany aktywnym tlenkiem magnezu (proszkiem magnezji).
Magnezytów kaustycznych kalcynowanych z pewnością nie należy mylić z mocno palonymi tlenkami magnezu (z ang. Hard Burned Magnesium Oxides), dla których temperatura wypału wynosi powyżej 1.000°C, do 1.500°C, oraz całkowicie wypalonymi tlenkami magnezu (z ang. Dead Burned Magnesium Oxides) – temperatura wypału od 1.500°C w górę, nawet do 2.000°C.
Ze względu na swą specyfikę i utrwaloną w Polsce od lat nazwę handlową, zdecydowaliśmy się umiejscowić magnezyt kaustyczny kalcynowany w odrębnej zakładce, w odróżnieniu od pozostałych tlenków magnezu, które umieściliśmy w osobnej grupie.

Ze względu na obszar zastosowania magnezyt kaustyczny kalcynowany możemy podzielić na następujące grupy:

Magnezyt kaustyczny do produkcji kamieni szlifierskich i młyńskich:

Magnezyt kaustyczny do produkcji posadzek magnezytowych:

Magnezyt kaustyczny do produkcji pasz:

Tlenek magnezu do produkcji pasz:

Inne magnezyty kaustyczne:

Inne tlenki magnezu: