Wszystkie produkty

Bemit

Boksyt

Chlorek magnezu sześciowodny

Chlorek magnezuSześciowodny chlorek magnezu (MgCl2 x 6H2O) to silnie higroskopijna sól, która w zależności od poziomu czystości substancji składnika głównego znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Najczęściej spotykanym podziałem sześciowodnego chlorku magnezu jest ten ze względu na obszar zastosowania, mówimy więc o chlorku magnezu technicznym, paszowym, spożywczym i farmaceutycznym.
Z przyjemnością informujemy, że w firmie ”GrayWolf” W.Szwaja znajdziecie Państwo każdy z nich!

Chlorek magnezu techniczny

Chlorek magnezu znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, drogownictwie oraz przez indywidualnych odbiorców.
Służy między innymi do zwalczania lodu i śniegu, zmiękczania gleby oraz wiązania pyłów i kurzu z powietrza. Służby drogowe i miejskie używają go do utrzymywania czystości i przejezdności dróg, jest bowiem jednym z trzech środków chemicznych oficjalnie dopuszczonych przez Ministra Środowiska do używania na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytucje, szkoły, placówki oraz właściciele posesji używają go do bezpiecznego odladzania parkingów i ciągów pieszych.
W stadninach koni chlorek magnezu utrzymuje odpowiednią miękkość podłoża na padoku, co zapewnia jeźdźcom komfortową jazdę na wolnym od kurzu powietrzu i co ważne, jest także środkiem nieszkodliwym dla końskich kopyt.
Produkt oferowany na rynku polskim przez firmę “GrayWolf” W.Szwaja z Częstochowy, posiada ważny atest higieniczny NIZP-PZH

Więcej informacji nt. technicznego chlorku magnezu znajdziecie Państwo na podstronie techniczny chlorek magnezu

Chlorek magnezu paszowy GMP+

Chlorek magnezu paszowy w płatkach 47% MgCl2 jest materiałem paszowym pochodzenia mineralnego używanym do produkcji pasz dla zwierząt oraz dodatków do pasz. Spełnia lub przewyższa wymogi Dyrektywy 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych. Dodatkowo posiadany przez producenta certyfikat GMP+ gwarantuje, że oferowany przez nas chlorek magnezu jest bezpieczny dla zwierząt hodowlanych, co wpływa na jakość mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, które stanowią bezpośredni element naszego pożywienia. Perfekcyjny poziom zabezpieczeń materiału paszowego chroni konsumentów przed negatywnymi skutkami spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego o niskiej jakości.

Chlorek magnezu spożywczy E511

używany jest głównie przy produkcji żywności, napoi i suplementów diety. Stosowany jest także w akwarystyce, przemyśle kosmetycznym i cukrowniczym. Jest źródłem magnezu, regulatorem kwasowości, środkiem utrwalającym oraz nośnikiem do stosowania w dodatkach do żywności i substancją wiążącą. Chlorek magnezu spożywczy E511 musi spełniać kryteria Rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (pełny tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Produkt oferowany na rynku polskim przez firmę “GrayWolf” W.Szwaja z Częstochowy, posiada pozytywną opinię NIZP-PZH (do wglądu w siedzibie firmy)

Chlorek magnezu farmaceutyczny

to oryginalny produkt renomowanej firmy europejskiej z licznymi certyfikatami i rejestracjami: certyfikatem zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP Q7 (Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients), wydanym przez ICH (The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use), certyfikatem FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), certyfikatem CEP/CoS – Europejskim certyfikatem zgodności z monografiami Farmakopei Europejskiej (Certificate of suitability to the monograph of the European Pharmacopoeia), dokumentacją Drug Master File (DMF) oraz certyfikatami halal i koszerności.
Produkt oferowany na rynku polskim przez firmę “GrayWolf” W.Szwaja z Częstochowy

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach chlorku magnezu, jego wielostronnych zastosowaniach i aktualnych cenach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja

Chlorek wapnia

Chlorek wapniaChlorek wapnia (CaCl2) to silnie higroskopijny nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i wapnia. Występuje w wielu formach: bezwodnej CaCl2, jednowodnej CaCl2 x H2O, dwuwodnej CaCl2 x 2H2O, czterowodnej CaCl2 x 4H2O i sześciowodnej CaCl2 x 6H2O. Znajduje mnóstwo różnorodnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu, drogownictwie oraz lecznictwie.
Z przyjemnością informujemy, że w firmie ”GrayWolf” W.Szwaja możecie Państwo nabyć najbardziej popularne z nich.

Gatunek techniczny granulat 94-97% CaCl2 (bezwodny)

Gatunek spożywczy E 509 (sześciowodny)

Gatunek farmaceutyczny Ph. Eur., USP, JP (dwuwodny)

Chromity

Elektrokorund biały

Elektrokorund biały – analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 99,53 min. 99
SiO2 0,05 max. 0,10
Fe2O3 0,03 max. 0,10
Na2O 0,24 max. 0,45

 

Właściwości fizyczne
Typowe
Gęstość nasypowa 3,60 g/cm3
Gęstość właściwa 3,90 g/cm3
Temperatura topnienia 2040 °C

 

Skład mineralogiczny
Faza główna α–Al2O3
Faza drugorzędna

 

Inne informacje
Biały elektrokorund (WFA – White Fused Alumina) uzyskuje się poprzez stopienie wysokiej czystości kalcynowanego tlenku glinu w elektrycznych piecach łukowych. Biały elektrokorund jest surowcem charakteryzującym się wysoką twardością, jednak kruchym, wysoką czystością, stabilnością chemiczną, wysoką temperaturą topnienia oraz dużą wielkością kryształów. Jest zalecany do zastosowań w materiałach ogniotrwałych, gdzie czystość, stabilność chemiczna lub wysoka ogniotrwałość jest kwestią, którą należy rozważyć.

 

Elektrokorund brązowy

Elektrokorund brązowy

Elektrokorund brązowy: analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 96,14 min. 95,0
SiO2 0,90 max. 2,0
Fe2O3 0,23
 TiO2 2,25
 CaO 0,20
 MgO 0,20
 Na2O 0,02
K2O 0,05

 

Elektrokorund brązowy: właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 3,85 3,83 g/cm3
Absorpcja wody 0,50 %
Porowatość pozorna 2 %

 

Elektrokorund brązowy: skład mineralogiczny
Faza główna α–Al2O3
Faza drugorzędna

 

Wojciech Szwaja

Korund chromowy

Korund chromowy: specyfikacja do druku

Analiza chemiczna (standard)
% Typowe
Al2O3 85
Cr2O3 11
SiO2 < 0,05
Fe2O3 0,05
TiO2 < 0,01
CaO < 0,01
MgO 1,1
Na2O 0,05
K2O 2,7
P2O5 < 0,02

 

Właściwości fizyczne
Typowe
Gęstość nasypowa 3,6 – 3,8 g/cm3
Twardość (skala Mohsa) 8,4
Temperatura topnienia 1920 °C

 

Inne informacje
Materiał ten jest wytwarzany w procesie aluminotermii metalu chromu. Korund chromowy ma bardzo dobrą twardość, brak wolnej krzemionki, wytrzymałość na wysokie temperatury, dobrą odporność na szok termiczny, jak również wysoką odporność na ścieranie.

Zastosowanie: materiały ogniotrwałe, materiały ścierne, utwardzane posadzki przemysłowe, śrutowanie, nawierzchnie drogowe.

 

Wojciech Szwaja

Kruszywo korundowe

Kruszywo korundowe GW:

specyfikacja do druku

Analiza chemiczna:

Typowe

SiO2 (tlenek krzemu)   5     %
Fe2O3 (tlenek żelaza) 24     %
Al2O3 (tlenek glinu) 63     %
TiO2 (tlenek tytanu) 3     %
LOI (strata prażenia) 3     %

Standardowe wielkości ziarna:

Nazwa gatunku               Wielkość ziarna (numer)                         Wielkość

GW01                                      3 – 5                                           3,15 – 6,3 mm

GW02                                     1 – 3                                            1,7 – 4,0 mm

GW03                                       12                                             1,0 – 2,5 mm

GW04                                       14                                             0,7 – 2,0 mm

GW05                                       16                                             0,6 – 1,7 mm

GW06                                       18                                            0,25 – 1,0 mm

 

Parametry fizyczne:

Kolor: ciemnoszary
Twardość: 9
Ciężar właściwy: 3,85 g/cm³
Gęstość nasypowa: ca 1.700 g/l
Opakowania: –   25 i 50 kg plastikowe worki

–   1.000 kg big-bag’i

 

 

Przechowywanie:

 

brak ograniczeń dotyczących przechowywania, okres trwałości nieograniczony.

 

 

Informacje dodatkowe:

– wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza specyfikacja jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.

– nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu, ponieważ warunki jego użycia pozostają poza naszą kontrolą.

 

Krzemian cyrkonu

Krzemian cyrkonu – gatunki:

Krzemian cyrkonu – opis:

firma Wojciech Szwaja ”GrayWolf” mająca swoja siedzibę w Częstochowie, posiada w swojej ofercie krzemiany cyrkonu, pochodzące ze znanych, sprawdzonych zachodnioeuropejskich źródeł. Oferowane przez nas krzemiany cyrkonu można zakupić w postaci: piasku (np. Armin 100, Armin 100-U), mączki (np. Armin 200, Armin 325 bądź Armin 325-U) oraz mikronizowanej (np. Armin 07, Armin 05, Armin 05-U oraz Armin 04).

Krzemian cyrkonu – zastosowanie:

Krzemiany cyrkonu mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i zostały pozytywnie przetestowane, zaopiniowane i wdrożone do produkcji przez polskich producentów, naszych partnerów handlowych.

Dzięki swojej bieli jak i innym właściwościom, głównym, ale nie jedynym zastosowaniem krzemianu cyrkonu jest produkcja ceramiki takiej jak ceramika sanitarna, płytki itp. Do innych zastosować krzemianów należy m.in. produkcja powłok ochronnych i termicznych (TBC – thermal barier coating), materiałów ogniotrwałych, izolacji, materiałów ściernych, materiałów dentystycznych, noży ceramicznych, elektroceramiki i glazury.

Osoby zainteresowane dostawami krzemianu cyrkonów, w tym również aktualnymi cenami, proszone są o kontakt z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja

Krzemionka amorficzna

krzemionka amorficznaGulsenit to naturalna krzemionka amorficzna o wysokiej powierzchni właściwej. Swoje główne zastosowanie znajduje przy produkcji napojów oraz w przemyśle chemicznym, na przykład jako środek filtrujący.

Oferujemy Gulsenit 0/20, Gulsenit 0/60 i Gulsenit 20/60 gdzie numeracja wskazuje dominujący rozmiar ziarna podawany w µm. Dostawy Gulsenitu 0/20 oraz Gulsenitu 0/60 są w workach po 20 kg, a Gulsenit 20/60 jest dostarczany w workach po 25 kg.

Krzemionka amorficzna

Aktywna krzemionka

Aktywna krzemionka GWL 80 jest produktem o wyjątkowo wysokim polu powierzchni właściwej, ponad 150 m2/g. Ze względu na swoje właściwości, produkt może być wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu do różnych zastosowań, w tym do magnezytowych posadzek cementowych, w przemyśle napojów, papierniczym, ceramice i do specjalnych tynków. Materiał jest sprzedawany tak jak go wytworzono (wilgotny, nie mielony).

Krzemionka pylista

Krzemionka pylista – analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 0,21
SiO2 94,82 min. 93,5
Fe2O3 0,10
MgO 0,30
CaO 0,40
K2O 0,40
Na2O 0,15
Cl 0,02 max. 0,1
Strata prażenia 2,70 max. 4

 

Właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane Standard
Gęstość 2,30 2,25 g/cm3

 

Inne informacje
Krzemionka pylista jest produktem o właściwościach pucolanowych. Uzyskiwana jest z emisji gazów z pieców przy produkcji krzemu.

 

Krzemionka topiona

Analiza chemiczna
Typowe
Al2O3 115 ppm
SiO2 99,95 %
Fe2O3 32 ppm
MgO 6 ppm
CaO 31 ppm
K2O 27 ppm

Magnezyt kaustyczny kalcynowany

Magnezyt kaustyczny kalcynowanyMagnezyt kaustyczny kalcynowany, inne popularne i spotykane na rynku nazwy: magnezyt kaustyczny, magnezja, CCM – skrót z angielskiego od Caustic Calcined Magnesia, rzadziej Caustic Calcined Magnesite oraz lekko palony tlenek magnezu – z ang. Light Burned Magnesium Oxide (ale nie każdy), to tak naprawdę jedna i ta sama grupa produktów/towarów.

Magnezyty kaustyczne kalcynowane powstają w wyniku wypału surowych magnezytów, będących chemicznie węglanami magnezu. W wyniku wypału surowy magnezyt (węglan magnezu) ulega rozkładowi przechodząc w formę tlenkową (magnezję). Palony w temperaturze ok. 800°C (niektóre źródła podają przedział od 700°C do 1.000°C) zachowuje właściwości reaktywne, stąd jest też często zwany aktywnym tlenkiem magnezu (proszkiem magnezji).
Magnezytów kaustycznych kalcynowanych z pewnością nie należy mylić z mocno palonymi tlenkami magnezu (z ang. Hard Burned Magnesium Oxides), dla których temperatura wypału wynosi powyżej 1.000°C, do 1.500°C, oraz całkowicie wypalonymi tlenkami magnezu (z ang. Dead Burned Magnesium Oxides) – temperatura wypału od 1.500°C w górę, nawet do 2.000°C.
Ze względu na swą specyfikę i utrwaloną w Polsce od lat nazwę handlową, zdecydowaliśmy się umiejscowić magnezyt kaustyczny kalcynowany w odrębnej zakładce, w odróżnieniu od pozostałych tlenków magnezu, które umieściliśmy w osobnej grupie.

Ze względu na obszar zastosowania magnezyt kaustyczny kalcynowany możemy podzielić na następujące grupy:

Magnezyt kaustyczny do produkcji kamieni szlifierskich i młyńskich:

Magnezyt kaustyczny do produkcji posadzek magnezytowych:

Magnezyt kaustyczny do produkcji pasz:

Tlenek magnezu do produkcji pasz:

Inne magnezyty kaustyczne:

Inne tlenki magnezu:

Magnezyt surowy

Magnezyt surowy jest to naturalna kopalina, węglan magnezu (MgCO3), który używany jest głównie w hutnictwie żelaza i stali do wzbogacania żużla. Wykorzystywany jest także do produkcji tlenków magnezu i wodorotlenków magnezu.

Magnezyt surowy

Mączka dolomitowa

Firma Wojciech Szwaja “GrayWolf” posiada w swojej ofercie dolomit w formie mączki o różnym uziarnieniu < 0,5 mm; < 0,2 mm lub < 0,045 mm. Chemicznie, nasze mączki dolomitowe pozostają bez zmian.

Mączka dolomitowa, na specjalne zamówienie, przy dostawach całosamochodowych, może być zmielona na inne uziarnienie, wymaga to jednak wcześniejszej akceptacji producenta.

Informacje o produkcie

Nazwa: Dolomit suszony
Numer PKWiU: 08.12.12.0
Kod PCN: 2517 10 20

Mączka kwarcowa

Mączka kwarcowa oferowana przez firmę Wojciech Szwaja “GrayWolf” z siedzibą w Częstochowie, dzieli się na dwie serie GQ oraz GW. Mączki kwarcowe z serii GQ i GW są poddanymi obróbce piaskami kwarcowymi o wyjątkowo bogatej zawartości SiO2 powyżej 99% (typowe wartości dla serii GQ to 99,4%, a dla serii GW 99,6%) oraz bardzo niskiej zawartości tlenku żelaza. Typowa zawartość Fe2O3 dla serii GQ wynosi 0,04%, a dla serii GW jeszcze mniej bo 0,03%. Seria GQ ma zastosowanie głównie w przemyśle ceramicznym, typowe uziarnienia to mączki 63 mikrony i 45 mikronów. Seria GW posiada jeszcze drobniejsze uziarnienia, począwszy od d50 równego 27 mikronom do mączki najdrobniejszej o d50 równemu 6 mikronom. Mączki kwarcowe GW są wytwarzane poprzez mielenie w bezżelazowym środowisku oraz sortowanie z wykorzystaniem separatorów powietrza. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi ceramicznym, tworzyw sztucznych, budowlanym i odlewniczym. Wszystkie oferowane przez nas mączki kwarcowe mogą być dostarczane luzem, w big-bag’ach lub workach.

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach mączek kwarcowych,ich wielostronnych zastosowaniach i aktualnych cenach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja

Mączka kwarcowa

Mączka skaleniowa

Mączki skaleniowo-kwarcowe zwane potocznie (skrótowo) mączkami skaleniowymi lub skaleniami to produkty otrzymane z rozdrabniania i klasyfikacji ziarnowej surowców skaleniowych i skaleniowo-kwarcowych.  W przeciwieństwie do grysów, które są kruszonym urobkiem o uziarnieniu podawanym w milimetrach (najbardziej popularne z nich to przedziały 4-16 mm, 0-16 mm, 0-8 mm i 0-5 mm), wielkość mączek skaleniowych wyrażana jest w mikronach. Najbardziej popularne to mączki 45 mikronów, 63 mikrony bądź 800 mikronów. Według literatury fachowej drugim niezwykle istotnym parametrem mączek jest zawartość alkaliów. Przyjmuje się, że o mączkach skaleniowych mówimy, jeżeli łączna zawartość alkaliów (K2O + Na2O) wynosi co najmniej 10%, a o mączkach skaleniowo-kwarcowych mówimy, jeżeli poziom alkaliów waha się w granicach 7-9%. Cenione są zwłaszcza gatunki o niskiej zawartości tlenków barwiących Fe2O3 i TiO2.

Mączki skaleniowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym między innymi:

 • szklarskim,
 • ceramicznym (ceramika szlachetna, płytki ceramiczne, wyroby sanitarne),
 • materiałów ściernych,
 • chemii gospodarczej i wielu innych.

W ofercie firmy Wojciech Szwaja ”GrayWolf” znajdują się mączki skaleniowe o różnym składzie mineralogicznym i urozmaiconym uziarnieniu. Począwszy od serii FKS (62% skalenia i 35% kwarcu; alkalia ca 8,50%; uziarnienia 63 i 45 mikronów) poprzez serię FKW (69% skalenia i 26% kwarcu; alkalia ca 10,0%; uziarnienie 800 mikronów) do serii FEW (75% skalenia i 20% kwarcu; alkalia ca 10,30%; uziarnienia 45, 63 i 100 mikronów). Na uwagę zasługuje znikomy procent tlenków barwiących – Fe2O3 i TiO2 wynoszą odpowiednio:

 • 0,50% i 0,05% (FKS),
 • 0,2% i 0,05% (FKW)
 • nawet do 0,12% i 0,02% (FEW).

Towar dostępny w big-bag’ach, workach papierowych lub luzem w autocysternach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą poniżej:

Mączka skaleniowa

Wojciech Szwaja

Metakaolin

Metakaolin jest materiałem ukształtowanym z naturalnego surowca kaolinitu Al2O3*2SiO2*2H2O poprzez jego kalcynację w temperaturze powyżej 500oC. Jest to metastabilna faza przejściowa. W przeciwieństwie do kaolinitu minerału, metakaolin wykazuje bardzo mało wyrazistą strukturę kryształów podobną do kaolinitu – ma mniej lub bardziej amorficzną postać. Jednocześnie pojawia się częściowa konsolidacja spowodowana odwodnieniem pierwotnego materiału.

 

  Zastosowania metakaolinu

 1. Technologia betonu

Na całym świecie metakaolin jest stosowany w przemyśle budowlanym jako częściowy zamiennik cementu. Zaletą częściowego zastąpienia cementu metakaolinem jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna gotowych wyrobów betonowych (do 20% po 28 dniach – zastosowanie w betonie o wysokiej wytrzymałości), znacznie zwiększona odporność na chemicznie rozpuszczalną substancję (zmniejszenie o połowę) i ostatnie, ale nie mniej ważne, zwiększona odporność na przesiąkanie wody pod ciśnieniem. W odniesieniu do reaktywności metakaolinu z wodorotlenkiem wapnia to uczestniczy on w zapobieganiu wykwitom luźnego wapna. Ponadto metakaolin jest stosowany jako środek napowietrzający, co jest szczególnie potrzebne w przypadku betonów wymagających bardzo wysokiej odporności na mróz. Wszystkie wyżej wymienione zalety zastosowań metakaolinu zwiększają trwałość i żywotność betonowych mieszanek.

 

 1. Zaprawy do tynku

Udowodniono, że metakaolin jako środek pucolanowy w tynkach wapiennych ma kilka pozytywnych wpływów, zwłaszcza w przypadku tynków przeznaczonych do rekonstrukcji obiektów historycznych. Tynki z wapienno-pucolanowym środkiem wiążącym bez użycia betonu wykazują znacznie większą wytrzymałość na nacisk i zginanie z rozciąganiem niż klasyczne tynki wapienne. Również większość właściwości dotyczących wilgotności i temperatury jest porównywalna lub lepsza niż w przypadku klasycznych tynków. Jedynym wyjątkiem jest współczynnik rozszerzalności liniowej, który dla tynków wapienno-pucolanowych jest wyższy niż dla klasycznych tynków wapiennych. Dużą zaletą tynków wapienno-pucolanowych jest ich odporność na warunki atmosferyczne i doskonała odporność na mróz. Jeśli chodzi o porowatość metakaolinu i jego zdolność do zatrzymywania wody, wpływa to pozytywnie na gradient wilgotności przy dojrzewaniu świeżych tynków i zapobiega ich pękaniu.

 

 1. Geopolimerowy środek wiążący

Metakaolin może być stosowany jako utajona substancja hydrauliczna w aktywowanych alkalicznie mieszaninach, które wykazują wysoką odporność na działanie zarówno kwasów jak i substancji alkalicznych. W mieszaninie z wypełniaczami mineralnymi, alkalicznie aktywowany metakaolin jest podstawowym systemem wiążącym w cementach, dla których wymagana jest wysoka odporność na działanie kwasów i odporność na wysokie temperatury (do 1000 °C).

 

 1. Materiały ogniotrwałe

Metakaolin jest odpowiednim mikrowypełniaczem dla materiałów ogniotrwałych. Znajduje swoje miejsce w cementach ogniotrwałych, którym dostarcza, oprócz innych właściwości, odporność na działanie kwasów.

 

 1. Przemysł gumowy

Na całym świecie metakaolin jest stosowany jako wypełniacz w produkcji gumy, gdzie można nim zastąpić drogi skoagulowany dwutlenek krzemu. Również znane są jego zastosowania w produkcji niepalnych kabli, ponadto jest stosowany w produkcji mieszanek do opon i innych wyrobów przemysłu gumowego.

 

Wojciech Szwaja

Metakaolin GW 60
Charakterystyka:

metakaolin jest mielonym, przetworzonym termicznie przemytym kaolinem. Jest on używany jako dodatek do materiałów ogniotrwałych, betonów i zapraw, jako wypełniacz do gumy i tworzyw sztucznych, jak również do dalszych zastosowań.

Właściwości typowe i gwarantowane: typowe gwarantowane
zawartość Al2O3 % 40-42 min. 40
zawartość SiO2 % 51-53 50-55
zawartość Fe2O3 % 1,2-1,4 max. 1,45
zawartość TiO2 % 0,7-0,75 max. 0,8
zawartość K2O + Na2O % 1,35-1,45 max. 1,5
zawartość CaO % 0,25-0,30 0,05-0,5
zawartość MgO % 0,35-0,40 0,20-0,45
dalsze niewymienione tlenki % ca 0,5
strata prażenia (1100oC) % ca 1,5 max. 3,5
powierzchnia właściwa m2/g
 

Właściwości informacyjne:

rozkład wielkości cząstek

analizatorem Sedigraph

20 – 40 µm ⇒ 2,5 %

10 – 20 µm ⇒ 9,6%

5 – 10 µm ⇒ 27,4 %

2 – 5 µm ⇒ 15, 5 %

1 – 2 µm ⇒18,1 %

< 1 µm ⇒ 26,9 %

pozostałość na sicie 63 µm

40 µm

%

%

ca 1,0 (max. 2)

ca 1,8 (max. 3)

liczba olejowa g/100 l ca 63
białość (R 457) % ca 71
aktywność masowa Ra226          Bq/kg 100
indeks aktywności masowej I 0,8
Zalecenia dotyczące obsługi i składowania:

opakowanie musi być szczelnie zamknięte ze względu na absorpcję wody oraz pary wodnej przez materiał.

Pakowanie:

dostarczany w big-bag’ach z wkładką PE, inne opcje po uzgodnieniu z klientem.

Informacje dotyczące ochrony zdrowia:

pył produktu nie wykazuje właściwości niebezpiecznych jak opisano w ustawie z dnia 23 września 2003 r. o substancjach chemicznych i preparatach chemicznych Dz.U. nr 356/2003 Republiki Czeskiej.

S 22 – nie wdychać pyłu!

Mielniki ceramiczne

Firma Wojciech Szwaja “GrayWolf” posiada w swojej ofercie mielniki ceramiczne w formie kulek o różnych zastosowaniach, takich jak mikromielenie farb, tuszów, barwników i pigmentów; agrochemikaliów, powłok magnetycznych, minerałów, ceramiki i rud; specjalnych produktów i wielu innych.

Mielniki ceramiczne:

Mocznik

MocznikMocznik

Wzór chemiczny: (NH2)2CO
Numer CAS: 57-13-6
Numer EINECS: 200-315-5

Mocznik GW01

chemicznie czysty, krystaliczny, Ph. Eur. (Pharmacopoea Europaea = Farmakopea Europejska), USP (United States Pharmacopeia = Farmakopea Stanów Zjednoczonych)

Mocznik GW02

to półprodukt dla przemysłu chemicznego – dodatek dla przemysłów papierniczego, tworzyw sztucznych i tekstylnego oraz innych sektorów przemysłowych – komponent azotowy lub nawozy specjalne.

Stan fizyczny: gruboziarnisty proszek
Kolor: biały
Zapach: lekko amoniakalny

Mocznik GW03

to półprodukt chemiczny – surowiec dla branży klejów i żywic – dodatek dla przemysłów papierniczego, tworzyw sztucznych i tekstylnego oraz innych sektorów przemysłowych – środek do odmrażania

Stan fizyczny: ciało stałe, granulat
Kolor: biały
Zapach: lekko amoniakalny

Mulit

Ortosiarczan cyrkonu

Opis:

 • wilgotny, biały skrystalizowany proszek

 

Główne zastosowania:

 • garbowanie skóry
 • związek pośredni w syntezie związków chemicznych na bazie cyrkonu

 

Typowa analiza chemiczna:

ZrO2 + HfO2 33 %*
SiO2 30 ppm
Na2O 20 ppm
Fe2O3 20 ppm
Al2O3 10 ppm
Cl 2000 ppm

* mierzone poprzez stratę prażenia

 

Wzór chemiczny:

Zr(SO4)2, 4H2O

 

Właściwości fizyczne:

rozpuszczalny w wodzie  (445g ZrO2 / 1000g wody przy 60°C)
wartość pH roztworu 10g / l

1,7

 

Opakowanie:

 • 25 kg worek plastikowy
 • 1 tonowy big-bag

 

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.

 

Piasek kwarcowy

Spinel glinowo-magnezowy, spiekany

Spinel glinowo-magnezowy

Firma Wojciech Szwaja “GrayWolf” posiada w swojej ofercie spiekane spinele glinowo-magnezowe, produkowane przez cenionego oraz rzetelnego europejskiego producenta.

Spiekany spinel glinowo-magnezowe znajduje swoje zastosowanie głównie w przemyśle materiałów ogniotrwałych, jak również w kilku innych.

Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć więcej informacji, nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Wojciech Szwaja

Spinel glinowo-magnezowy, spiekany

Szamot

Szmergiel

Szmergiel GW

– jest twardym granulatem na bazie naturalnego tlenku glinu (korundu), idealnym do mielenia ryżu

– ma sześcienne, wielokątne ziarno o bardzo szorstkiej powierzchni

– dzięki swojej szorstkiej powierzchni, granulat szmergla GW zapewnia doskonałą przyczepność

– cząstki szmergla GW są bardzo twarde i wytrzymałe i dlatego nie są łamliwe jak inne twarde

substancje

– jest używany w młynach ryżowych jako środek do obłuskiwania i polerowania ryżu

– łączy się niemal ze wszystkimi materiałami wiążącymi, takimi jak cement magnezjowy lub żywice

– jest chemicznie obojętny, wysoce odporny na warunki atmosferyczne i nie wpływają na niego

rozcieńczone kwasy, alkalia, oleje, benzyny i smary

– jest w 100% naturalny i przyjazny dla środowiska

 

Szmergiel GW – standardowa wielkość ziarna:

następujące standardowe wielkości ziarna są dostępne:

wielkość ziarna / nr rozmiar
10 1,7 – 2,5 mm
12 1,0 – 2,0 mm
14 0,8 – 1,7 mm
16 0,6 – 1,4 mm
18 0,5 – 1,0 mm
20 0,3 – 0,8 mm
25 0,2 – 0,8 mm
30 0,2 – 0,6 mm

Inne rozmiary dostępne na życzenie.

 

Szmergiel GW – opakowania:

25 kg worki polietylenowe/polipropylenowe
50 kg worki polietylenowe/polipropylenowe
50 kg podwójne torby bawełniane
1000 kg big-bag’i

 

Szmergiel GW – skład chemiczny:

Al2O3 tlenek glinu ca 63 %
Fe2O3 tlenek żelaza ca 24 %
TiO2 tlenek tytanu ca 3 %
SiO2 tlenek krzemu ca 5 %
L.O.I. strata prażenia ca 3 %

 

Szmergiel GW – właściwości fizyczne:

kolor: ciemnoszary
twardość (w skali Mohsa): 9
ciężar właściwy: 3,85 g/cm3
gęstość nasypowa: ca 1700 g/l
odporność na rozdrobnienie:

(metoda Los Angeles, EN 1097-2)

9
wartość polerowalności kamienia:

(PSV, EN 1097-8)

63
odporność na ścieranie:

(Micro-Deval, EN 1097-1)

6

 Składowanie:

– chronić opakowania przed bezpośrednim nasłonecznieniem

– brak dalszych ograniczeń składowania

 Informacje dodatkowe:

– wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza

specyfikacja jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.

– nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu,

ponieważ warunki jego użycia pozostają poza naszą kontrolą.

Środki wybielające

Tlenek ceru

Tlenek chromu

Tlenek cyrkonu

Tlenek cyrkonu (ZrO2) jest białym ciałem krystalicznym które występuje w różnych fazach:
Tlenek cyrkonu
jednoskośnej – w temperaturze poniżej 1.170 °C
tetragonalnej – w temperaturze pomiędzy 1.170 °C – 2.370 °C
sześciennej – w temperaturze powyżej 2.370 °C

Im wyższa temperatura, tym wyższa symetria. Kilka procent różnego rodzaju tlenków, np. itru lub wapnia stabilizuje fazę sześcienną.
Tlenki cyrkonu są używane przede wszystkim w produkcji ceramiki, powłok ochronnych, materiałów ogniotrwałych, w izolacjach i materiałach ściernych

Tlenek cyrkonu

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach tlenku cyrkonu, jego wielostronnych zastosowaniach i aktualnych cenach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja

Tlenek glinu

Tlenek glinu tabularnyTlenek glinu który firma Wojciech Szwaja “GrayWolf” posiada w swojej ofercie dostępny jest w różnej postaci. Oferujemy tlenek glinu kalcynowany, mielony, polerski, reaktywny oraz tabularny. Szczegóły dotyczące zastosowania poszczególnych rodzajów i gatunków tlenków glinu uzyskacie Państwo u naszych specjalistów.

Wojciech Szwaja

Tlenki glinu standardowe

Nazwa CAS / WE: tlenek glinu
CAS: 1344-28-1
WE: 215-691-6
PKWiU: 24.42.12.0
PCN: 2818 20 00 90
Typ materiału: materiał nieorganiczny o jednym składniku
Surowiec wykorzystywany między innymi w zakładach ceramicznych, w produkcji materiałów ognioodpornych, w hutnictwie szkła, do produkcji materiałów ściernych, jako materiał wypełniający, przy manipulacji wodą, w zastosowaniach przemysłowych.

Tlenki glinu:

Tlenki glinu tabularne

 

Opis

Tlenki glinu tabularne są produkowane poprzez spiekanie kalcynowanego tlenku glinu w temperaturze ca 1.850°C. Produkt końcowy zawiera duże płytko-podobne kryształy kalcynowanego tlenku glinu fazy alpha, które nadają mu nazwę tabularnego tlenku glinu. Podstawową zasadą produkcji tabularnych tlenków glinu jest wyprodukowanie termicznie stabilnej i kontrolowanej mikrostruktury. Ta transformacja jest osiągalna po kilku termiczno-fizycznych etapach. Tabularne tlenki glinu mają następujące typowe właściwości:

 • wysoką czystość chemiczną
 • wysoką wytrzymałość
 • wysoki punkt topnienia – 2.040°C
 • dobrą odporność na szok termiczny
 • wysoką odporność elektryczną
 • niski punkt kurczliwości

Charakterystyka

Skład chemiczny [ % ] Typowe
Al2O3 99,5
Fe2O3 0,08
SiO2 0,04
Na2O (łącznie) 0,30 1
CaO 0,02
Fe magnetyczne ≤ 0,025

  1 Na2O (łącznie) = niższe wartości również możliwe

Właściwości fizyczne Typowe Min.
Gęstość nasypowa 2 [ g/cm3 ] 3,55 3,50
Porowatość pozorna [ % ] 4,00
Absorpcja wody [ % ] 1,00

  2 Gęstość nasypowa 3,60 – 3,70 g/cm3 również możliwa. Jeśli macie dalsze pytania o przydatność tabularnych tlenków glinu do wymogów waszej produkcji, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zastosowania

Normalne tabularne tlenki glinu są używane w przemyśle:

  • materiałów ogniotrwałych
  • ceramicznym
  • petrochemicznym

Nisko-alkaliczne tabularne tlenki glinu są używane:

 • do odlewów precyzyjnych w odlewniach.

Jeśli macie dalsze pytania o przydatność tabularnych tlenków glinu do wymogów waszej produkcji, uprzejmie prosimy o kontakt.

Produkty

Standardowa wielkość uziarnienia3

[ mm ] [ cale ] / [ mesh ] [ mm ] [ cale ] / [ mesh ]
0-6 -¼ ″ 20 (kule) ¾ ″ (kule)
0-3 -6 mesh 6-12 ½-¼ ″
0-2 -8 mesh 3-6 3-6 mesh
0-1 -14 mesh 2-6 ¼ ″ – 8 mesh
0-0,5/0,6 -28 mesh 2-3 6-10 mesh
0-0,3 -48 mesh 1-3 6-16 mesh
0-0,2 -100 mesh 1-2 8-14 mesh
0-0,045 -325 mesh 0,5/0,6-1 14-28 mesh
0-0,020 -635 mesh 0,3-0,6 28-48 mesh

  3 inne wielkości uziarnienia również możliwe * Na₂O (łącznie) = max. 0,10% także możliwe Produkt końcowy jest pakowany w worki papierowe po 25 kg lub 50 kg na paletach, a także w big-bag’i po 1000 kg, 1500 kg lub 2000 kg. Możliwa jest również dostawa luzem. Jeśli macie dalsze pytania o przydatność tabularnych tlenków glinu do wymogów waszej produkcji, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

Tlenek itru

Tlenek itru 99,999 %: specyfikacja do druku

Specyfikacja:

TREO* >            99,000   %
Y2O3/TREO* min.       99,999   %
CeO2 max.       1   ppm
Pr6O11 max.       1   ppm
Tb4O7 max.       1   ppm
Nd2O3 max.       1   ppm
Dy2O3 max.       1   ppm
Ho2O3 max.       1   ppm
Er2O3 max.       1   ppm
Tm2O3 max.       1   ppm
Yb2O3 max.       1   ppm
Sm2O3 max.       1   ppm
La2O3 max.       1   ppm
Gd2O3 max.       1   ppm
Lu2O3 max.       1   ppm
CaO max.       10   ppm
Fe2O3 max.         3   ppm
TiO2 max.         5   ppm
SiO2 max.       50   ppm
PbO max.         5   ppm
CuO max.         5   ppm
Cl max.       50   ppm
Cr max.         2   ppm
Ni max.         2   ppm
Co max.         1   ppm
strata prażenia max.         1   %
radioaktywność max.         1   Bq/g

                          *suma tlenków metali ziem rzadkich TREO (total rare earth oxides)

Wielkość cząstek:

przesiane przez sito 100 mesh               100  %
pozostałość na sicie 40 µm max.         1   %
licznik Coultera (CC*):
D5 max.         2   µm
D50          3 – 4,5   µm
D95 max.       12   µm

                            * CC = Coulter Counter

Opakowania:

beczki plastikowe lub metalowe po 25 lub 50 kg netto i podwójne wewnątrz worki plastikowe po 10 lub 25 kg netto

Uwagi:

jakość tlenku itru jest zgodna z wartościami granicznymi dyrektywy RoHS*, materiał musi być wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

 

Wojciech Szwaja

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.

 

 

Tlenek kobaltu

Tlenek magnezu

Tlenek magnezu MagChem 30Specyfikacje tlenków magnezu

Poniżej prezentujemy tlenki magnezu, cieszące się największym zainteresowaniem ze strony naszych klientów (Magnezyty kaustyczne kalcynowane znajdziecie w odrębnej grupie produktów):

Tlenek magnezu – Identyfikacja produktu

Numery:

EC: 215-171-9
CAS: 1309-48-4
PKWiU: 08.99.29.0
Kod PCN: 2519 90 90

Źródła surowca do produkcji tlenków magnezu

Większość tlenków magnezu produkowanych w dzisiejszych czasach powstaje poprzez przetwarzanie naturalnie występujących minerałów:

 • magnezytów (naturalnych węglanów magnezu),
 • bogatych w magnez solanek,
 • wód morskich.

Tlenki magnezu produkowane z magnezytów czyli węglanów magnezu

Bogate złoża magnezytów znajdują się w Brazylii, Kanadzie, Chinach i wielu innych krajach.
Węglan magnezu (surowy magnezyt), kiedy zostanie podgrzany do temperatury pomiędzy 700oC a 1000oC, rozkłada się termicznie tworząc tlenek magnezu i dwutlenek węgla:

MgCO3 — ciepło ⇨ MgO + CO2 (gaz)

Ten rodzaj tlenków magnezu prezentujemy w odrębnej grupie produktów Magnezyty kaustyczne kalcynowane, dlatego nie będziemy się nimi tu zajmować.

Tlenki magnezu produkowane z bogatej w magnez solanki

Najpierw, naturalnie występująca solanka jest mieszana z kalcynowanym dolomitem i wodą, by stworzyć rozwodnioną zawiesinę, zawierającą wodorotlenek magnezu i chlorek wapnia:

CaCl2+MgCl2+H2O + (CaO•MgO) + 2H2O 2Mg(OH)2 + 2CaCl2 + H2O
solanka + kalcynowany dolomit + woda wodorotlenek magnezu + chlorek wapnia + woda

Wodorotlenek magnezu i chlorek wapnia wytworzone z tej reakcji występują razem, ale w dwóch odmiennych stanach fizycznych: o ile wodorotlenek magnezu formuje się jako cząsteczki stałe, o tyle chlorek wapnia jest rozpuszczony w fazie wodnej. Grawitacja powoduje, że cząsteczki stałe oddzielają się od cieczy z zawiesiny wodnej, ponieważ wodorotlenek magnezu jest cięższy od wody. Następnie osiadłe na dnie cząsteczki stałe są odfiltrowywane, by usunąć z nich pozostałą wodę i przepłukiwane, by usunąć chlorki. W ten sposób powstaje wypłukana i przefiltrowana papka, która następnie jest poddawana ogrzewaniu np. w piecu obrotowym, gdzie ulega termicznemu rozkładowi (kalcynacji), tworząc tlenek magnezu:

2Mg(OH)2 — ciepło ⇨ 2MgO + 2H2O (para)

Kilka rodzajów pieców może być użytych na etapie kalcynacji. Kalcynacja nie tylko przekształca wodorotlenek magnezu w tlenek magnezu, ale jest również najważniejszym etapem do określenia sposobu wykorzystania produktu końcowego.

trzy podstawowe typy wypalanego tlenku magnezu, które mogą być uzyskane w wyniku kalcynacji. Różnią się między sobą w zależności od stopnia reaktywności, pozostałej po wystawieniu na oddziaływanie bardzo wysokich temperatur. Oryginalne, pierwotne cząsteczki wodorotlenku magnezu są zazwyczaj duże i luźno połączone. Wystawienie cząstek na termiczną degradację powoduje, że ich struktura zmienia się tak, że pory powierzchniowe są powoli zatykane, a brzegi zaokrąglają się. Dlatego zmiana termalna drastycznie wpływa na reaktywność tlenku magnezu, ponieważ mniej pola powierzchni i porów jest dostępnych dla reakcji z innymi związkami.

1. Tlenek magnezu całkowicie palony (pole powierzchni: < 0,1 m2/g)

Temperatury, których używa się do kalcynacji, by wyprodukować ogniotrwały typ magnezytu są pomiędzy 1500oC i 2000oC, a powstały w ten sposób tlenek magnezu nazywany jest “martwo palonym” /z ang. ”dead burned”/, ponieważ większość, jeśli nie całość, jego reaktywności została wyeliminowana. Taki typ tlenku magnezu jest najczęściej stosowany w przemyśle metalurgicznym.

2. Mocno palony tlenek magnezu (pole powierzchni: 0,1 – 1,0 m2/g)

Drugim rodzajem tlenku magnezu produkowanym poprzez kalcynację w temperaturze od 1000oC do 1500oC jest tak zwany tlenek magnezu “mocno palony”. Ze względu na wąski zakres reaktywności, typ ten najczęściej stosuje się tam, gdzie są wymagane wolny rozkład lub reaktywność chemiczna.

3. Lekko palony tlenek magnezu (pole powierzchni: 1,0 – 250 m2/g)

Trzeci typ MgO jest produkowany poprzez kalcynację w temperaturach wahających się w granicach od 700oC do 1000oC i jest nazywany “lekko palonym” lub “kaustycznym”. Dzięki szerokiemu zakresowi reaktywności, jego zastosowania przemysłowe są dość zróżnicowane i wielostronne.

Tlenki magnezu produkowane z wody morskiej

Proces wytwarzania tlenków magnezu z wody morskiej nie odbiega zasadniczo od tego, służącego do wytwarzania tlenków magnezu z solanek (solanki i woda morska różnią się jedynie koncentracją magnezu), w związku z tym został tu pominięty.

Tlenek magnezu – Zastosowanie

Wszystkie tlenki magnezu, niezależnie od sposobu ich wytworzenia, znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz dziedzinach życia. Oprócz gatunków typowo technicznych, w naszej ofercie znajdziecie Państwo również gatunki paszowe, spożywcze i farmaceutyczne o adekwatnych stopniach czystości.
O szczegóły pytajcie naszych sprzedawców.

Tlenek miedzi

tlenek miedzi czarnyTlenek miedzi (II).

Firma Wojciech Szwaja “GrayWolf” posiada w swojej ofercie czarne tlenki miedzi (II) o różnej zawartości CuO który znajduje swoje zastosowanie:

 • jako oligoelement dla rolnictwa
 • jako surowiec do katalizatora
 • przy produkcji ceramiki
 • jako surowiec do produkcji pigmentów w ceramice, szklarstwie i tworzywach sztucznych
 • jako surowiec do sztucznych ogni
 • w produkcji klocków hamulcowych
 • przy produkcji substancje chemicznych
 • do produkcji produktów chemicznych dla budownictwa
 • w produktach czyszczących
 • do produkcji powłok i farby
 • do produkcji kosmetyki
 • w nawozach
 • jako wypełniacz i produkt chemiczny dla budownictwa
 • przy produkcji szkła
 • w smarach i tłuszczach
 • jako surowiec do produkcji innych składników i produktów dla wyrobów chemicznych
 • jako surowcem do wytopu metali nieżelaznych;
 • do obróbki powierzchni niemetalicznych

Tlenek miedzi czarny (II)

 

Wojciech Szwaja

 

Tlenek prazeodymu

Tlenek prazeodymu (Pr6O11) między innymi do używany do wytwarzania pigmentów dla przemysłów szklarskiego i ceramicznego.

Tlenek prazeodymu gat. KH1

 1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe Min. Max.
suma tlenków metali ziem rzadkich TREO (total rare earth oxides) 99 %
Pr6O11 99,5 %
Pr6O11/TREO 99,7 %
La2O3/TREO 0,01 %
CeO2/TREO 0,01 %
Nd2O3/TREO 0,02 %
Fe 0,008 %
CaO 0,008 %
SiO2 0,008 %
Al 0,008 %
strata prażenia 0,87 % 1 %
 1. Właściwości fizyczne:
 • wygląd – czarny proszek
 1. Rozkład wielkości cząstek:

Typowe

· D50 11,40 mm
· D90 27,90 mm
· D95 33,79 mm
Analizator wielkości cząstek:

Malvern Mastersizer + Hydro 2000 MU

 1. Zastosowanie: · używany do wytwarzania pigmentów dla przemysłów szklarskiego i ceramicznego.
 1. Opakowania: · worki po 25 kg i 1.000 kg big-bag’i.
 1. Ogólne warunki: specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.

 

Tlenek tytanu

Wermikulit

Analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 12,5 10 – 15
SiO2 41 38 – 43
Fe2O3 5,8 max. 8,5
MgO 24,7 22 – 27
K2O 5,0 max. 6

 

Właściwości fizyczne
pH 6 – 8
Ciepło właściwe 1 kJ/kg·K
Zdolność zatrzymywania wody 240 % suchej masy
Pojemność wymiany kationów 90 – 100 meq/100 g
Przewodność cieplna 0,062 – 0,065 W/m·°C

 

Informacje ogólne
Temperatura spiekania ≈ 1260 °C
Temperatura topnienia ≈ 1315 °C
Gęstość rzeczywista 2,6

 

Wielkości
Gatunek Wielkość (% wagowo)
GW01 (średnia) > 5 mm: < 10% 2 – 5 mm: > 50% < 0,25 mm: <5%
GW02 (drobna) > 3,15 mm: < 10% 1 – 3,15 mm: > 60% < 0,25 mm: <5%
GW03 (bardzo drobna) > 2 mm: < 5% 0,5 – 1,6 mm: > 60% < 0,25 mm: < 7,5%

Gęstość upakowania: typowa 100 kg/cm3 (pomiędzy 80 kg/cm3 i 125 kg/cm3)

Węglan cyrkonu, zasadowy

Zasadowy węglan cyrkonu jest wilgotnym, białym proszkiem o wysokiej czystości chemicznej i rozpuszczalności w kwasach. Znajduje zastosowanie m.in. w produkcji osuszaczy do farb, antyperspirantów, powłok papierniczych oraz jest związkiem pośrednim w syntezie związków chemicznych na bazie cyrkonu.

Zasadowy węglan cyrkonu:

 

Węglan miedzi

Wzór chemiczny CuCO3 · Cu(OH)2
Opis sypki proszek o zielonej barwie. Wolny od widocznych substancji obcych i dodanych środków modyfikujących
Zastosowanie stosowany jako aktywny składnik przy konserwacji drewna oraz środek chemiczny miedzi
Opakowania worki po 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg

 

Analiza chemiczna Parametry Suchy proszek
test na identyczność OK / wynik dodatni
całkowita zawartość miedzi min. 55% (m/m)
sód jako Na max. 2500 ppm
żelazo jako Fe max. 300 ppm
zawartość wilgoci (strata podczas suszenia w 100°C) max. 0,1 %
substancje nierozpuszczalne

w kwasie

max. 0,1 % (m/m)
pH 6,5 do 8,5

 

Ważne Parametry chemiczne i fizyczne w tym arkuszu danych

są orientacyjną charakterystyką techniczną produktu

 

 

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu. Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.

Węglan sodu lekki

Wzór chemiczny: Na2CO3
Substancja: węglan sodu lekki
Nr CAS: 497-19-8
Nr EINECS: 207-838-8

 

Analiza chemiczna:

Jednostka Specyfikacja
Na2CO3 [%] min. 99,5
NaCl [%] max. 0,15
Fe2O3 [%] max. 0,0025
Na2SO4 [%] max. 0,02
substancje nierozpuszczalne w wodzie [%] max. 0,02
strata podczas suszenia [%] max. 0,5

Właściwości fizyczne:

gęstość nasypowa kg/m3 580-680
analiza sitowa > 2,5 mm max. 1%
< 0,4 mm min. 90%

Opakowanie:

 • worki papierowe po 25 kg na paletach po 1.000 kg
 • 1.000 kg big-bag’i na paletach
 • luzem w silosach ciężarówek

Węglik krzemu

Firma ”GrayWolf” W.Szwaja udostępnia swoim klientom zielone i czarne węgliki krzemu do zastosowań w aplikacjach ściernych, polerskich, cięcia drutem, ogniotrwałych i metalurgicznych.

Węgliki krzemu przeznaczone do aplikacji ściernych, polerskich i cięcia drutem występują wyłącznie w postaci makro i mikro ziaren produkowanych zgodnie ze standardami FEPA (różne wielkości ziaren gatunków ABR, STONEOPTICUT, od F 12 do F 1500 oraz od P 24 do P 3000), podczas gdy węgliki przeznaczone do aplikacji ogniotrwałych (gatunki REF) występują również w uziarnieniach grubszych (przedziały od 0-0,50 mm do 2‑3 mm oraz od 7×12 mesh do 80×180 mesh). Węgliki krzemu do zastosowań metalurgicznych (gatunki MET) dostępne są w granulacjach 0‑10 mm, 1‑10 mm10‑50 mm, a nawet w brykietach.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące typy węglików krzemu:

do aplikacji ściernych:

Węglik krzemu:

do aplikacji polerowania kamienia:

do aplikacji cięcia drutem:

do aplikacji ogniotrwałych:

do aplikacji metalurgicznych:

Osoby zainteresowane dostawami węglika krzemu proszone są o kontakt z naszymi specjalistami.

Wodorotlenek cyrkonu

Wodorotlenek cyrkonu

Opis:

 • wilgotny, biały proszek

 

Główne zastosowania:

 • związek pośredni w syntezie związków chemicznych na bazie cyrkonu

 

Typowa analiza chemiczna*:

ZrO2 + HfO2 45 – 50 %**
SO4 100 ppm
Cl 100 ppm
Na2O 100 ppm
SiO2 80 ppm
Fe2O3 20 ppm

*   gatunki o wyższej czystości dostępne na życzenie

** mierzone poprzez stratę prażenia

 

Wzór chemiczny:

ZrO(OH)2, nH2O

Właściwości fizyczne:

rozkład wielkości cząstek d50 15 do 25 µm
pole powierzchni właściwej (BET) 300 m2/g
struktura kryształu

amorficzna

 

Opakowanie:

 • 25 kg worek plastikowy
 • 1 tonowy big-bag

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.

Wojciech Szwaja

Wodorotlenek glinu

wodorotlenek glinu Alolt

Wodorotlenek glinu jest to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Al(OH)3, który jest otrzymywany jako biały, krystaliczny osad w wyniku wprowadzenia dwutlenku węgla do roztworu glinianu.

Firma Wojciech Szwaja “GrayWolf” z siedzibą w Częstochowie posiada w swojej ofercie wodorotlenek glinu w różnych postaciach. Nasze wodorotlenki glinu można zakupić w formie mokrych, suszonych, mielonych, drobnych strącanych oraz o optymalnej lepkości. W każdej z nich znajduje się od kilku do nawet kilkunastu gatunków.

Szczegóły dotyczące zastosowania poszczególnych rodzajów i gatunków wodorotlenków glinu uzyskacie Państwo u naszych specjalistów.

Wojciech Szwaja

Wodorotlenki glinu

 

Wodorotlenki glinu mielone, drobne strącane i o zoptymalizowanej lepkości – wykres

Wodorotlenek magnezu

Związek nieorganiczny o wzorze chemicznym Mg(OH)2. Naturalny wodorotlenek magnezu występuje w postaci brucytu, który stosuje się jako środek zmniejszający palność, jednakże większość przemysłowo stosowanego wodorotleneku magnezu jest chemicznie wytwarzana z wody morskiej lub solanki. Chlorek magnezu w wodzie morskiej, poddaje się reakcji z wapnem lub wapnem dolomitowym, tworząc wodorotlenek magnezu strącany.

Wodorotlenek magnezu

Wojciech Szwaja

Wollastonit

Wollastonit – specyfikacja do druku

Wollastonit – analiza chemiczna
%
SiO2 48 – 55
CaO 42 – 46
Al2O3 < 0,5
MgO < 2
Fe2O3 < 0,5
TiO2 < 0,05
P2O5 < 0,08
S < 0,05

 

Wielkość
Wielkość %
5 – 50 mm min. 90
3 – 10 mm min. 90
200 mesh min. 97
325 mesh min. 97
inna na życzenie klienta