Środki do zimowego utrzymania dróg

Chlorek magnezu techniczny w płatkach

Chlorek magnezu w płatkach – opis produktu:

chlorek magnezu w płatkachchlorek magnezu w płatkach to małe, białe płatki sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl2 x 6H2O). Produkt używany jest w wielu gałęziach przemysłu w bogatej różnorodności zastosowań włączając dodatki do karmy dla zwierząt, mieszanki nawozowe, płyny odmrażające, cementy tlenochlorkowe, systemy chłodnicze i inne.

Chlorek magnezu w płatkach – skład chemiczny:

specyfikacja
MgCl2 % min. 47
MgSO4 % max. 0,6
KCl % max. 0,8
NaCl % max. 0,9
Br % max. 0,7
CaSO4 % max. 0,2
Fe mg/kg max. 10
As mg/kg max. 0,1
Cd mg/kg max. 0,1
Pb mg/kg max. 1,0
Zn mg/kg max. 0,5
pH max. 8

Chlorek magnezu w płatkach – właściwości fizyczne i chemiczne

Forma/stan fizyczny: płatki
Kolor: biały (lekko żółtawy; szary)
Zapach: bez zapachu
Zmiana stanu:
Temperatura topnienia:  118oC, powyżej 100oC odwadnianie z narastającym rozkładem
Punkt zapłonu: nie dotyczy
Palność: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Samozapłon: nie ulega samozapłonowi przy wystawieniu na temperaturę pokojową (nie piroforyczny)
Czynniki mogące wywołać pożar: żadnych
Zagrożenie wybuchem: żadnych
Granica wybuchu  – dolna: nie dotyczy
Granica wybuchu  – górna: nie dotyczy
Prężność pary oC: Brak danych hPa
Gęstość (20 oC):  1.604 g/cm3
Gęstość nasypowa:  0.750 kg/cm3
Rozpuszczalność w wodzie (20 oC): 2.430 kg/L H2O
Rozpuszczalność w innych środkach: brak danych
Wartość pH: 8.7 (10% roztwór wodny)

Sposób pakowania:

 • worki po 25 kg netto każdy, palety po 1.250 kg netto (50 worków x 25 kg) – towar w ciągłej sprzedaży. Dostawy całosamochodowe po 23,75 MT.
 • big-bag’i po 1000 kg (standard) lub 500 kg (opcja), palety po 1 tonie netto każda. Towar sprowadzany na zamówienie, w big-bag’ach po 500 kg nie zawsze dostępny. Dostawy całosamochodowe po 24,00 MT.

Składowanie i postępowanie:

chlorek magnezu w płatkach jest bardzo higroskopijnym produktem. Przechowuj go w suchym miejscu i szybko uszczelniaj otwarte worki.

Numer rejestracyjny REACH

Numer rejestracyjny nie jest dostępny dla tej substancji, jako że substancja albo jej użycie jest zwolnione z rejestracji zgodnie z artykułem regulacyjnym REACH (EC) 1907/2006, roczny tonaż nie wymaga rejestracji albo rejestracja jest przewidywana w późniejszym terminie.

Informacje dodatkowe

MgClx 6H2O Chlorek magnezu sześciowodny
Nazwa substancji: Chlorek magnezu
Numer CAS 7791-18-6
Kod PCN: 2827 31

Chlorek magnezu techniczny w granulkach

Opis produktu:

Chlorek magnezu w granulkachchlorek magnezu w granulkach to małe, białe granulki sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl2 x 6H2O) o wymiarach 3-5mm. Produkt używany jest w wielu gałęziach przemysłu w bogatej różnorodności zastosowań.

Skład chemiczny:

specyfikacja
MgCl2 % min. 47
MgSO4 % max. 0,6
KCl % max. 0,8
NaCl % max. 0,9
Br % max. 0,7
CaSO4 % max. 0,2
Fe mg/kg max. 10
As mg/kg max. 0,1
Cd mg/kg max. 0,1
Pb mg/kg max. 1,0
Zn mg/kg max. 0,5
pH max. 8

Opakowanie:

worki po 22,7 kg netto każdy, palety po 1.021,0 kg netto (45 worków x 22,7 kg). Towar sprowadzany wyłącznie na zamówienie klienta, produkowany okresowo.

Składowanie i postępowanie:

chlorek magnezu w granulkach jest bardzo higroskopijnym produktem. Przechowuj go w suchym miejscu i szybko uszczelniaj otwarte worki.

Chlorek wapnia techniczny 94-97% granulat

Chlorek wapnia techniczny – opis produktu:

granulat technicznego chlorku wapnia 94-97% CaCl2 to małe, białe granulki chlorku wapnia.
Produkt używany jest w wielu gałęziach przemysłu do znacznej ilości zastosowań, w tym:

 • jako solanka (czynnik chłodniczy) w systemach chłodniczych
 • do przetwórstwa chemicznego
 • jako przyspieszacz do betonów
 • do odladzania
 • do płuczek wiertniczych
 • do redukcji pyłów
 • do nawozów
 • jako pochłaniacz wilgoci
 • do oczyszczania ścieków
  Ta jakość produktu nie nadaje się do spożycia.

Chlorek wapnia techniczny – skład chemiczny:

                                                                             typowe                   specyfikacja

CaCl2 % 96 min. 94
KCl % 2 max. 3
NaCl % 1 max. 2
MgCl2 % 0,05 max. 0,1
SO4 % < 0,05 max. 0,1
Ba % < 0,05 max. 0,1
Fe ppm < 2 max. 5
metale ciężkie ppm < 10 max. 20

 

Właściwości fizyczne:

pH                            10
(roztwór wodny 10%)

Opakowania:

granulat chlorku wapnia jest dostępny luzem w autosilosach, w 1.000 kg big-bag’ach
oraz 25 kg workach.

Składowanie:

granulat chlorku wapnia to bardzo higroskopijny produkt. Należy go przechowywać
w suchym miejscu, aby uniknąć wchłaniania wilgoci. Otwarte worki należy szybko
szczelnie zamknąć.