Wodorotlenek magnezu MagShield® S

Niepowlekany wodorotlenek magnezu do opóźniaczy palenia

Wodorotlenek magnezu MagShield® S – opis

MagShield® S jest syntetycznym gatunkiem wodorotlenku magnezu o wysokiej czystości produkowanym z bogatej w magnez solanki.

 

ZASTOSOWANIE MagShield® S jest przeznaczony do zastosowań opóźniających palność,  gdzie właściwości hydratu tego metalu zapewniają przewagę w kosztach i korzyściach dla związków opóźniających palenie. Ten materiał ma typową średnią wielkość cząstek 4 mikrony.

 

SKŁAD CHEMICZNY Typowe Specyfikacja
wodorotlenek magnezu, Mg(OH)2 % 98.8 min. 98.5
tlenek wapnia, CaO % 0.55
ditlenek krzemu, SiO2 % 0.20
chlorek, Cl % 0.26 max. 0.32
tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.12
tritlenek siarki, SO3 % 0.01
tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.07
strata podczas suszenia % 0.40 max. 0.75
strata prażenia % 30.9

 

min. 30.0

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Typowe Specyfikacja
gęstość nasypowa luzem g/l 400
pole powierzchni m2/g 12 8 – 16
średnia wielkość cząstek µ (mikron) 4.0 2.5 – 6.5

 

OPAKOWANIA Dostępne w workach po 25 kg na paletach, w big-bag’ach lub luzem, w zależności od potrzeb.

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym, czystym miejscu o umiarkowanej temperaturze otoczenia. Uszczelniaj otwarte worki.

 

MagShield® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.