Wodorotlenek magnezu MagShield® UF

Niepowlekany wodorotlenek magnezu do opóźniaczy palenia

Wodorotlenek magnezu MagShield® UF – opis
MagShield® UF jest syntetycznym gatunkiem wodorotlenku magnezu o wysokiej czystości produkowanym z bogatej w magnez solanki.
Wodorotlenek magnezu MagShield® UF – zastosowanie
MagShield® UF jest przeznaczony do zastosowań krytycznych takich jak odporne na ogień przewody czy związki do izolacji kabli.

Ten materiał ma typową średnią wielkość cząstek poniżej 1 mikrona.

Wodorotlenek magnezu MagShield® UF – skład chemiczny
Typowe Specyfikacja
wodorotlenek magnezu, Mg(OH)2 % 98.8 min. 98.5
tlenek wapnia, CaO % 0.60 max. 0.70
ditlenek krzemu, SiO2 % 0.20 max. 0.30
chlorek, Cl % 0.26 max. 0.32
tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.13 max. 0.18
tritlenek siarki, SO3 % 0.01 max. 0.05
tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.07 max. 0.10
strata prażenia % 30.9 min. 30.0
Wodorotlenek magnezu MagShield® UF – właściwości fizyczne
Typowe Specyfikacja
gęstość nasypowa luzem g/l 400
pole powierzchni m2/g 13 8 – 21
średnia wielkość cząstek µ (mikron) 1 0.9 – 1.4
Wodorotlenek magnezu MagShield® UF – opakowania
Dostępne w workach po 25 kg na paletach, w big-bag’ach lub luzem, w zależności od potrzeb.
Wodorotlenek magnezu MagShield® UF – składowanie
Przechowywać w suchym, czystym miejscu o umiarkowanej temperaturze otoczenia. Uszczelniaj otwarte worki.
MagShield® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC
Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.