Tlenki magnezu MagChem® P98 (wszystkie gatunki)

Całkowicie Palone Mielone Techniczne Tlenki Magnezu

Tlenki magnezu MagChem® P98 (wszystkie gatunki) – opis
produkty MagChem® P98 są technicznymi gatunkami tlenku magnezu o wysokiej czystości produkowanymi z bogatej w magnez solanki i kalcynowanymi w piecu szybowym. Mają wysoką gęstość i niską reaktywność.

 

Tlenki magnezu MagChem® P98 (wszystkie gatunki) – zastosowanie
gatunki MagChem® P98 doskonale się nadają do zastosowań w materiałach ogniotrwałych, ceramice i przy garbowaniu skór.

Produkty MagChem® P98 dzięki swojej niskiej reaktywności są potencjalnymi kandydatami tam, gdzie wymagana jest powolna i kontrolowana szybkość reakcji chemicznej.

 

Tlenki magnezu MagChem® P98 (wszystkie gatunki) – skład chemiczny
SKŁAD CHEMICZNY Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu (MgO) % 98.0 min. 97.5

 

tlenek wapnia (CaO) % 0.95 max.1.10
ditlenek krzemu (SiO2) % 0.70 max. 0.80
tritlenek diglinu (Al2O3) % 0.19 max. 0.30
tritlenek diżelaza (Fe2O3) % 0.15 max. 0.30

 

strata prażenia %  

 

max. 0.30

 

Tlenki magnezu MagChem® P98 (wszystkie gatunki) – właściwości fizyczne
   Typowe rozmiary przesiewu
Gatunki:  
sito: mesh (mm) przesiane 1/8” -30 mesh proszek
4 (4,76) % 100
6 (3,36) % 95
8 (2,38) % 64 100
16 (1,19) % 16 99 100
30 (0,595) % 2 88 99.8
50 (0,297) % 98
100 (0,149) % 91
200 (0,074) % 16 75
325 (0,044) % 60

 

OPAKOWANIA Wszystkie gatunki są dostępne w 1000 kg big-bag’ach na paletach.

Gatunki proszek i -30 mesh są również dostępne w 25 kg workach na paletach.

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.