Tlenki magnezu MagChem® 10 (wszystkie gatunki)

Mocno Palone Techniczne Tlenki Magnezu

Tlenki magnezu MagChem® 10 (wszystkie gatunki) – opis
MagChem® 10 są gatunkami technicznego tlenku magnezu o wysokiej czystości produkowanymi z bogatej w magnez solanki. Mają relatywnie wysoką gęstość nasypową i niską reaktywność. Gatunki granulowane są zasadniczo wolne od pyłu.
Tlenki magnezu MagChem® 10 (wszystkie gatunki) – zastosowanie
Mielone gatunki MagChem® 10 mają połączenie niskiej reaktywności, wysokiej czystości i drobnego uziarnienia, co czyni je przydatnymi do produkcji soli magnezowych, zwłaszcza w reakcjach z silnymi kwasami. Znajdują także zastosowanie we włóknach szklanych, obróbce metalu aluminium i dodatkach do paliw.

Przesiewane produkty MagChem® 10 są powszechnie stosowane jako surowiec do wytwarzania materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych.

Tlenki magnezu MagChem® 10 (wszystkie gatunki) – skład chemiczny
Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu, MgO % 98.2 min. 97.0
tlenek wapnia, CaO % 0.90 max. 1.00
ditlenek krzemu, SiO2 % 0.40 max. 0.50
tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.20 max. 0.30
tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.10 max. 0.20
chlorek, Cl % 0.01 max. 0.02
siarczyn, SO32- % 0.01 max. 0.02
strata prażenia % 0.25 max. 0.50
Tlenki magnezu MagChem® 10 (wszystkie gatunki) – właściwości fizyczne
Gatunki MagChem® 10 są dostępne w szerokiej gamie przesiewanych i mielonych rozmiarów, od mączki -325 mesh do granulatu 6 x 16 mesh.

Gęstości nasypowe luzem w zakresie od 65 do 120 lb/ft3 (funtów na stopę sześcienną)
(1,04 do 1,92 g/cm3)

Gatunki przesiewane
Gatunek Górny rozmiar Dolny rozmiar
  % przesiane, min. % przesiane, max.
6 x 16 98 -6 mesh (3,36 mm) 10 -16 mesh (1,19 mm)
12 x 40 95 -12 mesh (1,68 mm) 10 -40 mesh (0,40 mm)
 PR-30 96 -16 mesh (1,19 mm) 15 -100 mesh (0,149 mm)
Gatunki mielone
Gatunek Górny rozmiar Średnia wielkość cząstek
% przesiane, min. mikrony
-20* 96 -20 mesh
(841 µm)
50
-200 95 -200 mesh
(74 µm)
10
-325 96 -325 mesh
    (44 µm)
10
-325S 99 -325 mesh (44 µm) 9
Tlenki magnezu MagChem® 10 (wszystkie gatunki) – opakowania
Dostępne w 25 kg wielowarstwowych workach oraz big-bag’ach na paletach obciągniętych folią termokurczliwą, według życzenia.

* Wyłącznie wagonami i pełnymi ciężarówkami, luzem.

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.