Tlenki cyrkonu wytwarzane przy użyciu łuku plazmowego

Jednoskośne tlenki cyrkonu wytwarzane przy użyciu łuku plazmowego

Typowe właściwości

Gatunek [%] ZrO2 + HfO2 [%] SiO2 [µm] Średnia wielkość cząstek
CF-COLORTONE 67,5 31,6 105
CF-PREMIUM 96,4 2,70 60
CF-PREMIUM-M 96,4 2,70 27
CF-EXTRA 98,6 0,90 95
CF-PLUS 98,6 0,90 13
CF-PLUS-HM 98,6 0,90 1,6
CF-SUPER 99,2 0,50 7,0
CF-SUPER-HM 99,2 0,50 1,3
EF-PREMIUM 99,4 0,25 1,2
EP-EXTRA 99,5 0,18 1,0
EF-EXTRA 99,6 0,12 1,0
SF-PREMIUM 99,4 0,25 1,2
SF-EXTRA 99,6 0,12 1,0