Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-R

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-R – opis

  • tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru o stężeniu molowym 3% o zwiększonej reaktywności
  • proszek łatwy w przetwarzaniu na surowiec do formowania wtryskowego
  • ceramika z tlenku cyrkonu wzmacnianego tlenkiem itru o doskonałych właściwościach mechanicznych

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-R – główne zastosowania

  • ceramika strukturalna
  • formowanie wtryskowe ceramiki (CIM – Ceramic Injection Molding)

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-R – właściwości ceramiczne

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • odporność na zużycie i zarysowania
  • biokompatybilność

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-R – analiza chemiczna

ZrO2 + HfO2* Y2O3 Al2O3** SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 strata prażenia
94,3 % 5,4 % 0,25 % ≤ 200 ppm ≤ 200 ppm ≤ 50 ppm ≤ 50 ppm ≤ 1 %

* poprzez różnicę    ** Al2O3: 0 % dla CY3Z-RS

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-R – właściwości fizyczne

CY3Z-RA CY3Z-RS
Al2O3 (% wagowo) 0,25
pole powierzchni właściwej (m2/g) 7
rozkład wielkości cząstek

D50 (µm)*

D98 (µm)*

 

0,3

< 2,0

* metoda analityczna: dyfrakcja laserowa


Właściwości użytkowe

– spiekanie ceramiczne

  CY3Z-RA CY3Z-RS
temperatura spiekania (oC) 1450 – 2 godziny 1500 – 2 godziny
gęstość ceramiczna (g/cm3) ≥ 6,05

odnoszą się do rekomendacji producenta dla obróbki termicznej
– właściwości mechaniczne gotowych wyrobów ceramicznych

twardość (HV03)* wytrzymałość na zginanie (MPa)** odporność na pękanie K1C (MPa.m1/2)***
1250 > 1000 5,5

*     odcisk Vickersa

**   zginanie trójpunktowe (6,5 mm x 3,3 mm x 25 mm)

*** ISB1 (ASTM2 C1421)

 

1ISB = Indentation Strength in Bending method = metoda wgłębnikowo-wytrzymałościowa

2ASTM = norma ASTM International (wcześniej American Society for Testing and Materials = Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów) – międzynarodowej organizacji non-profit opracowującej normy

 

Opakowania

25 kg plastikowe beczki

 

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.