Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M – opis

 • tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru o stężeniu molowym 3% o wysokiej reaktywności
 • proszek łatwy w przetwarzaniu na surowiec do formowania wtryskowego
 • ceramika z tlenku cyrkonu wzmacnianego tlenkiem itru o doskonałych właściwościach mechanicznych

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M – główne zastosowania

 • końcówki do złączy światłowodowych
 • małe ceramiczne części o drobnej strukturze
 • formowanie wtryskowe ceramiki (CIM – Ceramic Injection Molding)

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M – właściwości ceramiczne

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • odporność na zużycie i zarysowania
 • gładkie wykończenie

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M – typowa analiza chemiczna

ZrO2 + HfO2* Y2O3 Al2O3** SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 strata prażenia
94,3 % 5,4 % 0,25 % ≤ 200 ppm ≤ 200 ppm ≤ 50 ppm ≤ 50 ppm ≤ 1 %

*   poprzez różnicę

** Al2O3: 0 % dla CY3Z-MS

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M: właściwości fizyczne

CY3Z-MA CY3Z-MS
Al2O3 0,25 % /
pole powierzchni właściwej (m2/g) 15
rozkład wielkości cząstek

D50 (µm)*

D98 (µm)*

 

0,2

< 3,0

*metoda analityczna: dyfrakcja laserowa

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY3Z-M – właściwości użytkowe

 • spiekanie ceramiczne
  CY3Z-MA CY3Z-MS
 temperatura spiekania (oC)  1350 – 2 godziny  1400 – 2 godziny
 gęstość ceramiczna (g/cm3)  ≥ 6,04  ≥ 6,04

odnoszą się do rekomendacji producenta dla obróbki termicznej

 

 • właściwości mechaniczne gotowych wyrobów ceramicznych:
twardość (HV03)* wytrzymałość na zginanie (MPa)** odporność na pękanie K1C (MPa.m1/2)***
1250 > 1000 5,5

*  odcisk Vickersa

** zginanie trójpunktowe (6,5 mm x 3,3 mm x 25 mm)

*** ISB1 (ASTM2 C1421)

1ISB = Indentation Strength in Bending method = metoda wgłębnikowo-wytrzymałościowa

2ASTM = norma ASTM International (wcześniej American Society for Testing and Materials = Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów) – międzynarodowej organizacji non-profit opracowującej normy

 

Opakowania

 • 20 kg plastikowe beczki

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.