Tlenki cyrkonu seria CZE

Tlenki cyrkonu seria CZE – opis

  • proszki jednoskośnego tlenku cyrkonu o wysokiej czystości chemicznej
  • drobne i reaktywne proszki

Tlenki cyrkonu seria CZE – główne zastosowania

  • ceramika elektroniczna

– PZT – cyrkonian-tytanian ołowiu (lead zirconium titanate)

– MLCC – wielowarstwowe kondensatory ceramiczne (multi-layer ceramic capacitors)

  • ceramika strukturalna
  • czujniki tlenu

 

Typowa analiza chemiczna (ppm)

ZrO2 + HfO2* SiO2 Na2O CaO TiO2 Fe2O3 Al2O3
> 99,9 % 50 100 20 10 20 20

* poprzez różnicę

 

Wielkości cząstek i pole powierzchni właściwej

CZE-S1 CZE-M1 CZE-G1
pole powierzchni właściwej (m2/g) 6 15 25
D50 (µm) 0,4 0,4 0,4
D90 (µm) < 1,5 < 1,5 < 1,5
D98 (µm) < 5 < 5 < 5

 

Metoda analityczna:

  • pole powierzchni właściwej metodą BET (Brunauera, Emmetta i Tellera)
  • rozkład wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej

Inne wielkości cząstek i pola powierzchni właściwej mogą być dostępne na życzenie klienta

 

Struktura kryształu

  • 100% jednoskośny

 

Opakowania

  • 25 kg plastikowe beczki
  • inne opakowania są dostępne na życzenie klienta