Tlenki cyrkonu seria CZ

Tlenki cyrkonu seria CZ – opis

 • proszki jednoskośnego tlenku cyrkonu o wysokiej czystości chemicznej
 • wielkości cząstek odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań

 

Tlenki cyrkonu seria CZ – główne zastosowania

 • barwniki ceramiczne
 • powłoki termiczne
 • szkła optyczne
 • ceramika strukturalna
 • zastosowania ogniotrwałe

 

Tlenki cyrkonu seria CZ – typowa analiza chemiczna (ppm)

ZrO2 + HfO2* SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 Al2O3 Cl
CZ > 99,9 % 50 20 10 20 20 500
CZ-P > 99,9 % 50 20 10 20 20 150

* poprzez różnicę

 

Tlenki cyrkonu seria CZ – wielkości cząstek i pole powierzchni właściwej

CZ-L CZ-5 CZ-PL CZ-P5
D90 (µm) / 10 / 10
D50 (µm) < 250 4 < 250 4
D10 (µm) / 1 / 1
pole powierzchni właściwej (m2/g) / 6 / 3

 

Metoda analityczna:

 • pole powierzchni właściwej metodą BET (Brunauera, Emmetta i Tellera)
 • rozkład wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej

Inne wielkości cząstek i pola powierzchni właściwej mogą być dostępne na życzenie klienta

 

Tlenki cyrkonu seria CZ – struktura kryształu

 • 100% jednoskośny

 

Tlenki cyrkonu seria CZ – opakowania

 • 25 kg worki papierowe, odporne na wilgoć
 • 25 kg plastikowe beczki na życzenie klienta
 • big-bag’i