Tlenek magnezu MagChem® 50

Lekko Palony Tlenek Magnezu

Tlenek magnezu MagChem® 50 – opis
MagChem® 50 jest tlenkiem magnezu o wysokiej czystości produkowanym z bogatej w magnez solanki. Ten drobny biały proszek ma wysoki wskaźnik reaktywności, niską gęstość nasypową i doskonałe właściwości przepływu.

 

Tlenek magnezu MagChem® 50 – skład chemiczny
Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu (MgO) % 98.2 min. 97.0
tlenek wapnia (CaO) % 0.80 max. 1.00
ditlenek krzemu (SiO2) % 0.35 max. 0.50

 

tritlenek diżelaza (Fe2O3) % 0.15 max. 0.30

 

tritlenek diglinu (Al2O3) % 0.10 max. 0.20

 

chlor (Cl) % 0.30 max. 0.50

 

tritlenek siarki (SO3) % 0.05

 

max. 0.30
strata prażenia % 3.50

 

max. 6.00

 

Tlenek magnezu MagChem® 50 – właściwości fizyczne
przesiane przez sito 325 mesh % 99.5 min. 99.0
przesiane przez sito 100 mesh % 100.0 min. 99.9
gęstość nasypowa luzem g/cm3 0.29
średnia wielkość cząstek µ (mikron) 5 3-8
pole powierzchni m2/g 65 min. 50
CMA* (wskaźnik aktywności kaustycznej magnezji) s (sekunda) 8 max. 9

*CMA = Caustic Magnesia Activity

 

Opakowania
  Dostępne w 25 kg powlekanych polietylenem, wielowarstwowych workach
na paletach obciągniętych folią termokurczliwą oraz w 1000 kg  big-bag’ach.

 

Składowanie
Przechowywać w suchym miejscu. Narażenie na działanie wilgoci może spowodować zbrylenia.

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.