Tlenek magnezu MagChem® 30

Lekko Palony Tlenek Magnezu

OPIS MagChem® 30 jest lekko palonym tlenkiem magnezu o wysokiej czystości produkowanym z bogatej w magnez solanki oraz wapna dolomitowego. Ten drobny biały proszek ma wysoki wskaźnik reaktywności i niską gęstość nasypową.
ZASTOSOWANIE MagChem® 30 jest szeroko stosowany jako źródło magnezu tam, gdzie istotne są wysoka czystość oraz kontrolowana, umiarkowana reaktywność. MagChem® 30 znajduje zastosowanie między innymi w przetwórstwie cukru, solach magnezowych, dodatkach do olejów smarowych oraz dodatkach do paliw.
SKŁAD CHEMICZNY   Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu, MgO* % 98.2 min. 97.0
tlenek wapnia, CaO % 0.8 max. 1.0
ditlenek krzemu, SiO2 % 0.35 max. 0.5
tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.15 max. 0.3
tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.10 max. 0.2
chlorek, Cl % 0.35 max. 0.5
siarczyn, SO32- % 0.05 max. 0.3
strata prażenia % 1.7 max. 2.5

*po prażeniu

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE   Typowe Specyfikacja
gęstość nasypowa luzem g/cm3 0.35
średnia wielkość cząstek μm 3-8
pole powierzchni m2/g 20-30
wskaźnik aktywności s 18 16-21
przesiane przez sito 325 mesh % 99 min. 95

 

OPAKOWANIA Martin Marietta Magnesia Specialties oferuje różnorodność opcji opakowań, w tym luzem (ciężarówki i wagony), worki i big-bag’i. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat dostępnych opcji opakowań.
SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym miejscu. Narażenie na działanie wilgoci może spowodować zbrylenia.

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.