Tlenek magnezu spożywczy Marinco®

Tlenek Magnezu Spożywczy o Wysokiej Czystości

 

Tlenek magnezu spożywczy Marinco® – opis
Marinco® jest tlenkiem magnezu spożywczym o chemicznie wysokiej czystości, stosowanym jako dodatek do żywności E530.

Używany jest głównie we wrażliwych na kolor aplikacjach, do modyfikacji pH i jako suplement magnezu.

Zgodny z wymogami FCC (Food Chemical Codex – 9 edycja)
i Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012 (E530).

 

Skład chemiczny
Specyfikacja
tlenek magnezu, MgO* % 98.0 – 100.50
tlenek wapnia, CaO % max. 1.50
metale ciężkie ppm max. 10
ołów, Pb ppm max. 2
arsen, As ppm max. 3
sole rozpuszczalne i wolne alkalia ppm max. 10.00
kwasy nierozpuszczalne % max. 0.10
strata prażenia % max. 5.00

*po prażeniu

 

Właściwości fizyczne
Specyfikacja
kolor   biały
przesiane przez sito o rozmiarze 325 mesh % min. 99.00
gęstość nasypowa g/l 300 – 400

 

Opakowania Dostępne w workach po 5kg i 22,68 kg (50 lb).

 

Składowanie Przechowywać w suchym, czystym miejscu o umiarkowanej temperaturze otoczenia. Uszczelniaj otwarte worki.

 

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.