Tlenek magnezu MagChem® 200-AD

Tlenek Magnezu o Dużym Polu Powierzchni Właściwej

Tlenek magnezu MagChem® 200-AD – opis
MagChem® 200-AD jest wysoce reaktywnym, mikronizowanym proszkiem tlenku magnezu o wysokiej czystości opracowanym do zastosowań wymagających maksymalnej spójności właściwości chemicznych i fizycznych oraz reaktywności.  

 

Tlenek magnezu MagChem® 200-AD – zastosowanie
MagChem® 200-AD jest stosowany jako zagęszczacz w tłoczywach termoutwardzalnych SMC* i BMC** a także jako utwardzacz w klejach neoprenowych i fenolowych.

* SMC = Sheet Moulding Compound – tłoczywo w formie płytowej

** BMC = Bulk Moulding Compound – tłoczywo w postaci bezkształtnej masy lub sypkiego granulatu

 

Tlenek magnezu MagChem® 200-AD – skład chemiczny
SKŁAD CHEMICZNY Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu, MgO % 98.90 min. 97.0
tlenek wapnia, CaO % 0.80 max. 1.00
 ditlenek krzemu, SiO2 % 0.30 max. 0.40
 tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.16 max. 0.25
 tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.12 max. 0.15
 chlorek, Cl % 0.02 max. 0.30
 siarczyn, SO32- % 0.15 max. 0.50
 strata prażenia % 6.00 max. 10.0

 

Tlenek magnezu MagChem® 200-AD – właściwości fizyczne
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Typowe Specyfikacja
pole powierzchni m2/g 180 160-200
 gęstość nasypowa luzem g/cm3 0.24 – 0.40
 średnia wielkość cząstek µ (mikron) 1.0 max. 1.5
 przesiane przez sito 100 mesh % 100 min. 100
przesiane przez sito 200 mesh % 99.9 min. 99.9
przesiane przez sito 325 mesh % 99.9 min. 99.0

 

OPAKOWANIA Dostępne w 50-funtowych, wielowarstwowych, odpornych na wilgoć papierowych workach na paletach obciągniętych folią termokurczliwą.

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym miejscu. Szybko uszczelniaj otwarte opakowania.

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.