Tlenek magnezu MagChem® 20-SC

Tlenek magnezu MagChem® 20-SC – skład chemiczny
Typowe
tlenek magnezu (MgO) % 98,86
tlenek wapnia (CaO) % 0,37
ditlenek krzemu (SiO2) % 0,39
tritlenek diżelaza (Fe2O3) % 0,17
tritlenek diglinu (Al2O3) % 0,11
chlorek (Cl) % 0,019
tritlenek siarki (SO3) % 0,08
bor (B) ppm 646
fluor (F) ppm 36
tlenek disodu (Na2O) ppm 88
tlenek dipotasu (K2O) ppm 11
węgiel (C) % 0,07
strata prażenia % 1-3
CAA* (aktywność mierzona metodą badań kwasem cytrynowym) s (sekunda) 71,3
BAT** (najlepsze dostępne techniki) s (sekunda) 66,9
gęstość nasypowa lb/ft3 (funtów na stopę sześcienną) 16,5
gęstość po ubiciu lb/ft3 (funtów na stopę sześcienną) 27,4
przesiane przez sito 325 mesh % 100,00
średnia wielkość cząstek µ (mikron) 0,76
lepkość cP (centypuaz) 35

*CAA = Citric Acid Activity

**BAT = Best Available Techniques

Tlenek magnezu MagChem® 20-SC – Opakowania:

Dostępne w 50-funtowych workach.

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.