Tlenek magnezu gat. GW100

Specjalny Gatunek Tlenku Magnezu o Dużym Polu Powierzchni Właściwej

Tlenek magnezu gat. GW100 – opis
Tlenek magnezu gat. GW100 jest niskokosztowym, mikronizowanym, wysoce reaktywnym tlenkiem magnezu produkowanym z solanki chlorku magnezu oraz wapna dolomitowego.

 

Tlenek magnezu gat. GW100 – zastosowanie
Tlenek magnezu gat. GW100 jest stosowany jako środek opóźniający sieciowanie w różnorodnych elastomerach i klejach, jako środek zagęszczający w tłoczywach termoutwardzalnych SMC* i BMC** i jako akceptor w halogenowanych polimerach, a także może być używany do wytwarzania magnezowych substancji chemicznych.

* SMC = Sheet Moulding Compound – tłoczywo w formie płytowej

** BMC = Bulk Moulding Compound – tłoczywo w postaci bezkształtnej masy lub sypkiego granulatu

 

Tlenek magnezu gat. GW100 – skład chemiczny
Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu (MgO) % 98.5 min. 97.00
tlenek wapnia (CaO) % 0.85      max. 1.0
ditlenek krzemu (SiO2) % 0.32 max. 0.50
tritlenek diżelaza (Fe2O3) % 0.12 max. 0.30
tritlenek diglinu (Al2O3) % 0.10 max. 0.20
strata prażenia % 4.00 max. 6.50

 

Właściwości fizyczne
pole powierzchni  m2/g 110 130-95
przesiane przez sito 100 mesh % 99.9 min. 99.9
przesiane przez sito 325 mesh % 99.5 min. 99.0
średnia wielkość cząstek µ (mikron) 4.5
gęstość nasypowa luzem g/cm3 0.45

 

Opakowania
Dostępne w 25 kg wielowarstwowych papierowych workach oraz w big-bag’ach na paletach obciągniętych folią termokurczliwą.

 

Składowanie
Przechowywać w suchym miejscu.  Uszczelniaj otwarte worki.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.