Tlenek cyrkonu UprYZe®-Shock

Tlenek cyrkonu stabilizowany wspólnie tlenkiem itru i tlenkiem ceru oraz zmieszany z tlenkiem glinu

Opis

 • unikalny materiał kompozytowy oparty na stabilizowanym tlenku cyrkonu oraz tlenku glinu
 • doskonała odporność na pękanie (14 MPa.m1/2) i uderzenia
 • unikalna mikrostruktura wytworzona z płytek tlenku glinu własnego wzrostu
 • dostępny zarówno w postaci suchego proszku (UprYZe®-Shock) jak i “gotowych do prasowania” granulek (UprYZe®-Shock-G)
Główne zastosowania

 • ceramika strukturalna
 • części odporne na wstrząsy
 

Właściwości ceramiczne

 • doskonała odporność na pękanie
 • znakomita odporność na uderzenia
 • łatwa obróbka

 

Typowa analiza chemiczna

ZrO2+HfO2* Y2O3+CeO2 Al2O3 SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 strata prażenia
79 % 6 % 15 % ≤ 200 ppm ≤ 200 ppm ≤ 50 ppm ≤50 ppm ≤ 1 % / 3 %**

* poprzez różnicę ** UprYZe®-Shock-G (granulki “gotowe do prasowania”)

 

Właściwości fizyczne

UprYZe®-Shock UprYZe®-Shock-G
pole powierzchni właściwej (m2/g) 8 8
rozkład wielkości cząstek

D50 (µm)*

D98 (µm)*

 

0,2

< 2,0

 

60 (granulki)

* metoda analityczna: dyfrakcja laserowa

 

Właściwości użytkowe

 • spiekanie ceramiczne
UprYZe®-Shock UprYZe®-Shock-G
gęstość ceramiczna (g/cm3) ≥ 5,63
temperatura spiekania (°C) 1450 – 2 godziny

odnoszą się do rekomendacji producenta dla obróbki termicznej

 • właściwości mechaniczne gotowych wyrobów ceramicznych
twardość (HV0,3)* wytrzymałość na zginanie (MPa)** odporność na pękanie K1C (MPa.m1/2)***
1250 1000 14

*   odcisk Vickersa  **  zginanie trójpunktowe (NF1 EN2 843-1)  *** ISB3 (ASTM4 C1421)

1NF = Norme Française = Norma Francuska

2EN = norma europejska; powszechnie dostępna norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN /fr. Comité Européen de Normalisation/)

3ISB = Indentation Strength in Bending method = metoda wgłębnikowo-wytrzymałościowa

4ASTM = norma ASTM International (wcześniej American Society for Testing and Materials = Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów) – międzynarodowej organizacji non-profit opracowującej normy

 

Opakowania

 • 20 kg plastikowe beczki

 

UprYZe® jest znakiem handlowym SEPR Saint-Gobain ZirPro

Produkt jest wyprodukowany przez SEPR Saint-Gobain ZirPro i rozprowadzany w Polsce przez ”GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z SEPR Keramik GmbH & Co. KG

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.