Tlenek cyrkonu UprYZe®-Intense

Tlenek cyrkonu stabilizowany wspólnie tlenkiem itru i tlenkiem ceru oraz zmieszany z tlenkiem glinu

Opis

 • unikalny materiał kompozytowy oparty na stabilizowanym tlenku cyrkonu oraz tlenku glinu
 • znakomita odporność hydrotermalna i doskonałe wyniki zużycia
 • unikalna mikrostruktura wytworzona z płytek tlenku glinu własnego wzrostu
 • dostępny zarówno w postaci suchego proszku (UprYZe®-Intense) jak i “gotowych do prasowania” granulek (UprYZe®-Intense-G)

 

Główne zastosowania

 • ceramika strukturalna
 • części odporne na zużycie

 

Właściwości ceramiczne

 • brak starzenia hydrotermalnego
 • doskonała odporność na zużycie
 • łatwa obróbka

 

Typowa analiza chemiczna

ZrO2+HfO2* Y2O3+CeO2 Al2O3 SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 strata prażenia
64,5 % 10,5 % 25 % ≤ 200 ppm ≤ 200 ppm ≤ 50 ppm ≤50 ppm ≤ 1 % / 3 %**

* poprzez różnicę      ** UprYZe®-Intense-G (granulki “gotowe do prasowania”)

 

Właściwości fizyczne

UprYZe®-Intense UprYZe®-Intense-G
pole powierzchni właściwej (m2/g) 9 9
rozkład wielkości cząstek

D50 (µm)*

D98 (µm)*

 

0,2

< 2,0

 

60 (granulki)

* metoda analityczna: dyfrakcja laserowa

 

Właściwości użytkowe

 • spiekanie ceramiczne
UprYZe®-Intense UprYZe®-Intense-G
gęstość ceramiczna (g/cm3) 5,4
temperatura spiekania (°C) 1475 – 2 godziny

odnoszą się do rekomendacji producenta dla obróbki termicznej

 • właściwości starzenia gotowych wyrobów ceramicznych
odporność hydrotermalna

Wyniki niezmienione

po starzeniu 24 godz. w wodzie w temperaturze 250°C / 40 barów

 • właściwości mechaniczne gotowych wyrobów ceramicznych
odporność na zużycie (mm3)* wytrzymałość na zginanie (MPa)** odporność na pękanie K1C (MPa.m1/2)***
0,01 800 6

*     test na ścieranie (ASTM1 G174)        **   zginanie trójpunktowe (NF2 EN3 843-1)

***  ISB4 (ASTM1 C1421)

 

1ASTM = norma ASTM International (wcześniej American Society for Testing and Materials = Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów) – międzynarodowej organizacji non-profit opracowującej normy

2NF = Norme Française = Norma Francuska

3EN = norma europejska; powszechnie dostępna norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN /fr. Comité Européen de Normalisation/)

4ISB = Indentation Strength in Bending method = metoda wgłębnikowo-wytrzymałościowa

 

 Opakowania

 • 20 kg plastikowe beczki

 

UprYZe® jest znakiem handlowym SEPR Saint-Gobain ZirPro

Produkt jest wyprodukowany przez SEPR Saint-Gobain ZirPro i rozprowadzany w Polsce przez ”GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z SEPR Keramik GmbH & Co. KG

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.