Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru GY3Z-R60 o stężeniu molowym 3 % granulki “gotowe do prasowania”

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru GY3Z-R60 – skład chemiczny (% wagowo)

  Y2O3   Al2O3 a
  SiO2 b
  Na2O b   TiO2 b
  Fe2O3 b   strata prażenia c
  5,4 %   0,25 %    < 0,02   < 0,02   < 0,005   < 0,005   2,8 ± 0,3  %

a: metoda XRF (fluorescencji rentgenowskiej); b: metoda ICP (indukcyjnie wzbudzanej plazmy); c: strata prażenia 20 → 100°C

 

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru GY3Z-R60 – właściwości fizyczne

 

faza tetragonalna a
pole powierzchni właściwej BET mediana średnicy mediana średnicy granulki D50
       > 99     %
         7±1    m2/g
         60      µm

a: po spiekaniu w temperaturze 1450°C przez 2 godziny

 

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru GY3Z-R60 – właściwości ceramiczne a

 

gęstość wypraski

gęstość spieku

wytrzymałość na zginanie b

twardość c: HV 0,3/15  

odporność na pękanie c: KIC                                                 

3,0       g/cm3

6,05     g/cm3     

1000    MPa

1250    HV

5,5       MPa.m1/2

a: prasowanie jednoosiowe przy 100 MPa / spiekanie 1450°C – 2 godziny; b: wytrzymałość na zginanie czteropunktowe (4,0 mm x 3,0 mm x 45 mm); c:  mikro-wcięcia

 

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru GY3Z-R60 – główne zastosowania

   ceramika strukturalna                                            ■    ceramika dentystyczna

 

 

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru GY3Z-R60 -korzyści

 

  • doskonałe zagęszczenie dzięki drobnym i jednorodnym cząstkom tlenku cyrkonu
  • zaawansowany inżynieryjnie system spoiwa ułatwiający prasowanie (jednoosiowe i izostatyczne)
  • GY3R-R60 pozwala na wytwarzanie części ceramicznych o doskonałej wydajności mechanicznej

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.