Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru CY3Z-P

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru CY3Z-P – opis

  • tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru o stężeniu molowym 3% o wysokiej czystości chemicznej
  • granulki do prasowania izostatycznego na zimno dla ceramiki z tlenku cyrkonu wzmacnianego tlenkiem itru
  • ceramika z tlenku cyrkonu wzmacnianego tlenkiem itru o doskonałych właściwościach mechanicznych

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru CY3Z-P – główne zastosowania

  • ceramika strukturalna

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru CY3Z-P – właściwości ceramiczne

  • łatwa obróbka
  • wysoka wytrzymałość
  • odporność na zużycie i zarysowania
  • gładkie wykończenie

 

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru CY3Z-P – typowa analiza chemiczna

ZrO2+HfO2* Y2O3 Al2O3 SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 CaO strata prażenia
94,3 % 5,4 % 0,25 % ≤250 ppm ≤250 ppm ≤50 ppm ≤50 ppm ≤250 ppm ≤1 %

* poprzez różnicę

 

Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru CY3Z-P – właściwości fizyczne

pole powierzchni właściwej (m2/g) 9
gęstość nasypowa (g/cm3) 1,2
sypkość (g/s) > 0,6
D50 (µm)* 60

* metoda analityczna: dyfrakcja laserowa

 

Właściwości użytkowe

  • spiekanie ceramiczne
gęstość ceramiczna (g/cm3) ≥ 6,05
temperatura spiekania (°C) 1400

odnoszą się do rekomendacji producenta dla obróbki termicznej

 

  • właściwości mechaniczne gotowych wyrobów ceramicznych
twardość (HV05)* wytrzymałość na zginanie (MPa)** odporność na pękanie K1C (MPa.m1/2)*
1250 1100 6

*  odcisk Vickersa

** zginanie trójpunktowe

 

Opakowania

20 kg plastikowe beczki

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.