Surowy magnezyt RM/F 01

Charakterystyka:       surowy magnezyt gat. RM/F 01 jest naturalnym węglanem magnezu, który jest używany głównie w hutnictwie żelaza i stali do wzbogacania żużla.

Dane chemiczne:

metoda   typowe
MgO AA8.2.1.1.* [%] 32,0
CaO AA8.2.1.3. – RFA* [%] 15,0
Fe2O3 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 1,5
Mn3O4 + Al2O3   1,0
SiO2 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 4,5
strata prażenia 1050°C/1h [%] 46,0

Dane fizyczne:

  przedział
wielkość ziarna [mm] 0 – 8

*…… krajowa metoda testów

 

 

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.