Mączka chromitowa 63 µm, Cr2O3 min. 44%

Mączka chromitowa 63 µm, Cr2O3 min. 44% – analiza chemiczna
Cr2O3 min. 44,0 % A.A.
SiO2 max. 3,00 % A.A.
FeO 24 ÷ 27 % A.A.
Al2O3 14 ÷ 16 % A.A.
MgO 9 ÷ 12 % A.A.
CaO 0,25 % A.A.
K2O 0,02 % A.A.
Na2O 0,06 % A.A.
TiO2 0,5 ÷ 0,7 % A.A.
MnO2 0,28 % A.A.
Analiza granulometryczna D (0,1) = 2,30—2,70 μm
(Malvern Mastersizer) D (0,5) = 16,0—20,0 μm
D (0,9) = 60,0—66,0 μm
pozostałość 63 μm: max. 15 %
Parametry chemiczne i fizyczne w tym arkuszu danych są orientacyjną charakterystyką techniczną produktu.
Opakowania:
worki po 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg lub luzem

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu.

Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.