Mączka chromitowa 45 µm, Cr2O3 min. 40%

Mączka chromitowa 45 µm, Cr2O3 min. 40% – Analiza chemiczna
Cr2O3 min. 40 % A.A.
SiO2 max. 10,00 % A.A.
FeO 21 ÷ 27 % A.A.
Al2O3 14 ÷ 16 % A.A.
MgO 9 ÷ 12 % A.A.
CaO 0,25 ÷ 0,40 % A.A.
K2O 0,02 ÷ 0,04 % A.A.
Na2O 0,04 ÷ 0,07 % A.A.
TiO2 0,4 ÷ 0,8 % A.A.
MnO2 0,15 ÷ 0,30 % A.A.
Mączka chromitowa 45 µm, Cr2O3 min. 40% – analiza granulometryczna D (0,1) = 1,4—1,8 μm
(Malvern Mastersizer) D (0,5) = 6,5—9,5 μm
D (0,9) = 20,0—25,0 μm
pozostałość 45 μm: max. 1 %
Parametry chemiczne i fizyczne w tym arkuszu danych są orientacyjną charakterystyką techniczną produktu.
Mączka chromitowa 45 µm, Cr2O3 min. 40% – opakowania:
worki po 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg lub luzem

 

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu.

Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.