Krzemian cyrkonu Armin 325-U – mączka

  1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe % Minimum %
ZrO2 + (HfO2) 65,6 – 66,5 65,0
SiO2 31,8 – 32,8
TiO2 0,12 – 0,6
Fe2O3 0,04 – 0,12
Al2O3 0,1 – 1,0
  • Aktywność (U238 + Th232)                                                              4 Bq/g ± 2,5% (typowe)

 

  1. Wielkość cząstek:
  •   metoda przesiewu na mokro
                                                           Typowa Maksymalna
     Pozostałość na sicie 45 µm           0,55% 0,75%
  1. Zastosowanie: Armin 325-U z powodu jego ogniotrwałych i zmętniających właściwości jest szeroko używany w przemysłach szklarskim, odlewniczym, materiałów ogniotrwałych, tworzyw sztucznych i ceramicznym. W przemyśle ceramicznym Armin 325-U jest używany do produkcji fryt.
  2. Opakowania: luzem, worki po 25 kg i big-bag’i po 1.200 kg.
  3. Ogólne warunki: specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnych kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.