Krzemian cyrkonu Armin 200 – mączka

  1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe % Minimum % Maximum %
ZrO2 + (HfO2) 66,0 65,0
SiO2 32,7
TiO2 0,18 0,30
Fe2O3 0,07 0,15
Al2O3 0,47
  • Aktywność (U238 + Th232) 4 Bq/g ± 2,5% (typowe)

 

  1. Wielkość cząstek:
  • Metoda przesiewu na mokro
                                                         Typowa Maksymalna
     Pozostałość na sicie 75 µm            0,85% 1,0%

   3. Zastosowanie:  

      Armin 200 jest używany w przemyśle materiałów ogniotrwałych, metalurgicznym,                                szklarskim i odlewniczym.

   4. Opakowania:   

       luzem i big-bag’i po 1.200 kg.

   5. Ogólne warunki: 

       specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez                 naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia         to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne         testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie                         użytkowany.