Krzemian cyrkonu Armin 07 – mikronizowany

  1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe % Minimum % Maximum %
ZrO2 + (HfO2) 66,0 65,5
SiO2 32,7
TiO2 0,16 0,20
Fe2O3 0,06 0,10
Al2O3 0,36
  •  Aktywność (U238 + Th232)                                                             4 Bq/g ± 2,5% (typowe)

 

  1. Wielkość cząstek:
  • laserowa dyfrakcja
Procent Typowe (mikrony)
20% 1,07
50% 2,51
80% 4,54
95% 6,98

Analizator wielkości cząstek: Malvern Mastersizer 2000 + Hydro 2000 MU.

 

  1. Zastosowanie: · Armin 07 z powodu jego ogniotrwałych i zmętniających właściwości jest szeroko używany w przemysłach: szkła technicznego, materiałów ogniotrwałych, wyrobów sanitarnych i ceramicznym. W przemyśle ceramicznym Armin 07 jest używany do produkcji szkliwa i płytek porcelanowych.

 

  1. Opakowania: · luzem, worki po 25 kg i big-bag’i po 1.200 kg.

 

  1. Ogólne warunki: specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnych kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.