Krzemian cyrkonu Armin 04 – mikronizowany

  1. Skład chemiczny (%):                      
Tlenek Typowe % Minimum % Maximum %
ZrO2 + (HfO2) 66,0 65,5
SiO2 32,7
TiO2 0,16 0,20
Fe2O3 0,06 0,10
Al2O3 0,36
  •   Aktywność (U238 + Th232)                                                 4 Bq/g ± 2,5% (typowe)

 

  1. Wielkość cząstek:
  • laserowa dyfrakcja
Procent Typowe (mikrony) Minimum (mikrony) Maximum (mikrony)
20% 0,66
50% 1,28 1,25 1,35
80% 2,38
95% 3,87 4,0

 

  1. Zastosowanie: Armin 04 z powodu jego ogniotrwałych i zmętniających właściwości jest szeroko używany w przemysłach: szkła technicznego, materiałów ogniotrwałych, wyrobów sanitarnych i ceramicznym. W przemyśle ceramicznym Armin 04 jest używany do produkcji szkliwa.
  2. Opakowania: luzem, worki po 25 kg i big-bag’i po 1.200 kg.
  3. Ogólne warunki: specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnych kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.