Wodorotlenki glinu o zoptymalizowanej lepkości

Wodorotlenki glinu o zoptymalizowanej lepkości – typ produktu ALOLT 704 ALOLT 710 ALOLT 714
Al(OH)3 * % min. 99,5 min. 99,5 min. 99,5
Na2Ołącznie % max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3
Fe2O3 % max. 0,03 max. 0,03 max. 0,03
SiO2 % max. 0,03 max. 0,03 max. 0,03
Wilgoć % max. 0,4 max. 0,3 max. 0,3
Gęstość nasypowa kg/m3 max. 650 max. 750 max. 750
Białość % min. 95 min. 92 min. 92
Absorpcja oleju ml/100 g max. 23 max. 20 max. 22
Średnia wielkość cząstek d50 ** μm 4 10 14
 + 45 μm (przesiew na mokro) % max. 0,5 max. 20 max. 5
 + 100 μm (przesiew na mokro) %  –  –  –
 + 200 μm (przesiew na mokro) %  –  –  –
* poprzez różnicę
** tylko informacyjnie
Wodorotlenki glinu o zoptymalizowanej lepkości – typ produktu ALOLT 716 ALOLT 720 ALOLT 730
Al(OH)3 * % min. 99,5 min. 99,5 min. 99,5
Na2Ołącznie % max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3
Fe2O3 % max. 0,03 max. 0,03 max. 0,03
SiO2 % max. 0,03 max. 0,03 max. 0,03
Wilgoć % max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3
Gęstość nasypowa kg/m3 max. 850 max. 850 max. 900
Białość % min. 90 min. 90 min. 90
Absorpcja oleju ml/100 g max. 22 max. 18 max. 16
Średnia wielkość cząstek d50 ** μm 14 15 18
 + 45 mm (przesiew na mokro) % max. 15 max. 35 max. 60
 + 100 mm (przesiew na mokro) % 0,5  –  –
 + 200 mm (przesiew na mokro) %  –  – 0,1
* poprzez różnicę
** tylko informacyjnie