Wodorotlenki glinu mokre i suszone

Wodorotlenki glinu mokre i suszone – typ produktu

Mokry Suszone
ALH-W90 ALOLT 01 ALOLT 1AF
Al(OH)3 * % min. 99,5 ** min. 99,5 min. 99,5
SiO2 % max. 0,01 ** max. 0,01 max. 0,01
Fe2O3 % max. 0,01 ** max. 0,02 max. 0,01
Na2Ołącznie % max. 0,3 ** max. 0,2 max. 0,3
Wilgoć % max. 10 max. 0,2 max. 0,2
Gęstość nasypowa kg/m3 max. 1400 max. 1300
Średnia wielkość cząstek d50 μm 45-70 40-80 35-65
Białość % min. 90 ** min. 75 min. 90
* poprzez różnicę
** określone w wysuszonym materiale przy 105 oC