Tlenki glinu mielone 1

Tlenki glinu mielone 1 ALO-DN-10 ALO-DN-7P ALO-G4-4G ALO-DN-4F

ALO-DN-4S

Al2O3 * % min. min. 99,5 min. 99,5 min. 99,5 min. 99,5
Na2Ołącznie % max.  0,3  0,3  0,3  0,3
Fe2O3 % max.  0,04  0,04  0,04  0,04
SiO2 % max.  0,04  0,04  0,04  0,04
CaO % max.  0,04  0,04  0,04  0,04
Strata prażenia % max.  0,2  0,2  0,2  0,2
Powierzchnia właściwa BET m2/g max.  1,3  1,3  1,3  1,3
Średnia wielkość cząstek d50 µm  7 – 13  5 – 10  4 – 7  4 – 7
d90 µm max.  40
 + 45 µm (przesiew na mokro) % max. F: max. 3

S: max. 0,1

 + 63 µm (przesiew na mokro) % max. 3
* poprzez różnicę
Tlenki glinu mielone 1 ALO-DN-3S ALO-KN-4F ALO-EL-7P ALO-EL-4F

ALO-EL-4S

ALO-EL-3S
Al2O3 * % min. min. 99,5 min. 99,5 min. 99,6 min. 99,6 min. 99,6
Na2Ołącznie % max. 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Fe2O3 % max. 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
SiO2 % max. 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
CaO % max. 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
Strata prażenia % max. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Powierzchnia

właściwa BET

m2/g max. 1,4 1,5 1,2 1,2 1,3
Średnia wielkość

cząstek d50

µm 3,8 – 4,6 3 – 6 4 – 9 3 – 7 3,0 – 4,5
d90 µm max. 10
 + 45 µm

(przesiew na mokro)

% max. 0,1 max. 3 F: max. 3

S: max. 0,1

0,1
 + 63 µm

(przesiew na mokro)

% max. 3
* poprzez różnicę