Tlenki glinu kalcynowane

Typy produktów ALO-B15 ALO-Ex30 ALO-Ex31 ALO-Ex32 ALO-Ex325
Al2O3 * % min. 98,6*** min. 98,6 min. 98,6 min. 99,3 min. 99,3
Na2Ołącznie % max. 0,4 max. 0,5 max. 0,5 max. 0,3 max. 0,3
Fe2O3 % max. 0,03 max. 0,05 max. 0,04 max. 0,025 max. 0,025
SiO2 % max. 0,03 max. 0,03 max. 0,03 max. 0,015 max. 0,015
CaO % max. 0,04 max. 0,04
α-Al2O3 % max. 8 20-70 30-60 45-70 min. 70
Strata prażenia % max. 10 max. 1 max. 0,7 max. 0,5 max. 0,5
Powierzchnia właściwa BET m2/g 130-180 15-45 12 – 30 6 – 12
Podstawowa wielkość kryształów µm
Średnia wielkość cząstek d50 µm max. 85 45-85 45-85 45-85 45-85
Gęstość nasypowa kg/m3 900-1100

* poprzez różnicę ** tylko informacyjnie *** określone dla materiału wyprażonego w temp. 1100°C

 

Typy produktów ALO-Ex33 ALO-GB1-K ALO-Ex34 ALO-Ex35LS
Al2O3 * % min. 99,5 min. 99,5 min. 99,5 min. 99,5
Na2Ołącznie % max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,1
Fe2O3 % max. 0,025 max. 0,03 max. 0,03 max. 0,05
SiO2 % max. 0,015 max. 0,03 max. 0,03 max. 0,05
CaO % max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04 max. 0,04
α-Al2O3 % min. 88 98 ** 98 ** 98 **
Strata prażenia % max. 0,2 max. 0,2 max. 0,2 max. 0,2
Powierzchnia właściwa BET m2/g 3 – 6 0,6 – 1,0 max. 1 max. 0,7
Podstawowa wielkość kryształów µm 1,3 – 2,5 2,0 – 4,5 2 – 6
Średnia wielkość cząstek d50 µm 45-85 max. 75 max. 75 max. 70
Gęstość nasypowa kg/m3 max. 900

* poprzez różnicę ** tylko informacyjnie *** określone dla materiału wyprażonego w temp. 1100°C