Tlenek magnezu gat. GW10

MgO 90-92% – Naturalny Tlenek Magnezu

OPIS Tlenek magnezu gat. GW10 jest naturalnym magnezytem kaustycznie wypalanym o umiarkowanej aktywności.

Niski poziom zanieczyszczeń sprawia, że ten produkt nadaje się do wielu różnych zastosowań jak na przykład:

– jako aktywator utwardzania do gumy i klejów

– do celulozy

– do nawozów

– do pasz dla zwierząt

– do uzdatniania wody

 

SKŁAD CHEMICZNY   Typowe Specyfikacja
tlenek magnezu (MgO) % 92.00 min. 90.00

 

magnez (Mg) % 55.00 min. 54.00
tlenek wapnia (CaO) % 1.90 max. 2.60

 

ditlenek krzemu (SiO2) % 1.60 max. 2.60

 

tritlenek diżelaza (Fe2O3) % 0.60 max.   0.80

 

tritlenek diglinu (Al2O3) % 0.13  

 

tritlenek siarki (SO3) % 0.11
strata prażenia % 2.50 max.   6.00
ołów (Pb) ppm <5
arsen (As) ppm 1
kadm (Cd) ppm <1
rtęć (Hg) ppm <0.10
fluor (F) ppm 400

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Typowe Specyfikacja
wielkość sita: przesiane przez sito 120 mesh % 98.00 min. 95.00
gęstość nasypowa g/l 850
kolor lekko brązowy do białego

 

OPAKOWANIA Dostępne w 25 kg workach na paletach, w big-bag’ach lub luzem,

według życzenia.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.