Surowy magnezyt RM/F 03

Surowy magnezyt RM/F 03 – charakterystyka:

surowy magnezyt gat. RM/F 03 jest naturalnym węglanem magnezu, który jest używany głównie w przemyśle nawozowym dla zastosowań w rolnictwie i leśnictwie.

Surowy magnezyt RM/F 03 – dane chemiczne:

metoda   typowe
MgO AA8.2.1.1.* [%] 35,0
Mg obliczone z MgO 21,1
MgCO3 obliczone z MgO 73,2
CaO AA8.2.1.3. – RFA* [%] 4,0
Fe2O3 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 1,5
Mn3O4 + Al2O3   1,0
SiO2 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 16,0
strata prażenia 1050°C/1h [%] 42,0
wilgoć DIN ISO 787/2 [%] 1,0

 

 

Surowy magnezyt RM/F 03 – dane fizyczne:

gęstość nasypowa EN 459-2 [kg/dm3] 1,2
  przedział
wielkość ziarna [mm] 0 – 0,35

 *…… krajowa metoda testów

 

 

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.