Piasek chromitowy GW02

Piasek chromitowy GW02 – analiza chemiczna i właściwości fizyczne:
Cr2O3 ca 45,0 %
SiO2 ca 7 %
FeO ca 25,0 %
Al2O3 ca 15,0 %
MgO ca 9,5 %
Parametry Jednostka miary Wartość
Wygląd / piaskowy
Kolor / lśniący czarny
Gęstość pozorna po ubiciu (DIN 53194) kg/l 2,9 ÷ 3,1
Wielkość cząstek mm 0 ÷ 2
Pozostałość < 0,063 mm % 1,0 ÷ 2,0
Wilgotność (105oC – 24h) % 2
Gęstość 20oC kg/l 4,5
Parametry chemiczne i fizyczne w tym arkuszu danych są orientacyjną charakterystyką techniczną produktu.
Opakowania:
big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg lub luzem

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu.

Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.