Mocznik gat. GW03

Mocznik gat. GW03

 

 

 

Charakter chemiczny:

wzór chemiczny (NH2)2CO
masa cząsteczkowa 60,06 g/mol

 

Mocznik gat. GW03 – właściwości:

wygląd biała, kulista forma (granulat)
gęstość nasypowa ca 740 kg/m3
azotu ogółem 46,5 %
przeciętna średnica cząstek ca 1,6 mm
obróbka powierzchniowa przy użyciu dimocznika metylenu dla poprawy właściwości przechowywania

 

Mocznik gat. GW03 – kryteria jakościowe:

kryteria badań jednostka wartości wewnętrzne metody badawcze producenta
zawartość mocznika % min. 99 P-03-03/001
biuret % max. 1,0 P-03-03/002
wilgoć % max. 0,2 P-03-03/003
zasadowość jako NH3 % max. 0,01 P-03-03/007
żelazo % max. 0,0001 P-03-03/008
substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 P-03-03/011
zawartość popiołu % max. 0,002 P-03-03/012
wartość pH 10% roztworu max. 10 P-03-03/016

 

Mocznik gat. GW03 – zastosowanie:

– półprodukt chemiczny

– surowiec dla branży klejów i żywic

– dodatek dla przemysłów papierniczego, tworzyw sztucznych i tekstylnego oraz innych sektorów
przemysłowych

– środek do odmrażania

 

Opakowania:

– materiał luzem w specjalnych, szczelnie zamkniętych wagonach lub pojazdach samochodowych

– big-bag’i, wielkości napełniania: 500 kg i 1000 kg

– polietylenowe worki po 25 kg i 50 kg, na paletach, zabezpieczone

– inne materiały opakowaniowe jak i ilości mogą być uzgodnione

 

Transport i składowanie:

– unikać narażenia na wilgoć podczas transportu, przeładunku i składowania

 

Karta charakterystyki opisuje inne cechy produktu, zawiera informacje o jego klasyfikacji zagrożeń oraz o obowiązujących przepisach i opisuje działania,
jakie należy podjąć w celu ochrony ludzi i środowiska podczas pracy z produktem.