Mocznik gat. GW02

Mocznik gat. GW02

 

 

 

Charakter chemiczny:

wzór chemiczny (NH2)2CO
masa cząsteczkowa 60,06 g/mol

 

Mocznik gat. GW02 – właściwości:

wygląd biały, gruboziarnisty proszek
gęstość nasypowa ca 710 kg/m3
temperatura topnienia / zakres 132 – 135 °C
azotu ogółem 46,5 %
obróbka powierzchniowa przy użyciu dimocznika metylenu dla poprawy właściwości przechowywania

 

Mocznik gat. GW02 – kryteria jakościowe:

kryteria badań jednostka wartości wewnętrzne metody badawcze producenta
zawartość mocznika % min. 99 P-03-03/001
biuret % max. 1,0 P-03-03/002
wilgoć % max. 0,3 P-03-03/003
zasadowość jako NH3 % max. 0,01 P-03-03/007
żelazo % max. 0,0005 P-03-03/008
wartość pH 10% roztworu 10 P-03-03/016
wielkość cząstek > 1,25 mm % max. 3 P-03-03/004
wielkość cząstek < 1,0 mm % min. 85 P-03-03/004

 

Mocznik gat. GW02 – zastosowanie:

– półprodukt dla przemysłu chemicznego

– dodatek dla przemysłów papierniczego, tworzyw sztucznych i tekstylnego oraz innych sektorów
przemysłowych

– komponent azotowy lub nawozy specjalne

 

Opakowania:

– big-bag’i, wielkości napełniania: 500 kg i 1000 kg

– inne materiały opakowaniowe jak i ilości mogą być uzgodnione

 

Transport i składowanie:

– unikać narażenia na wilgoć podczas transportu, przeładunku i składowania

– podczas przechowywania na zewnątrz zaleca się pokrycie worków folią z tworzywa sztucznego

 

 

Karta charakterystyki opisuje inne cechy produktu, zawiera informacje o jego klasyfikacji zagrożeń oraz o obowiązujących przepisach i opisuje działania,
jakie należy podjąć w celu ochrony ludzi i środowiska podczas pracy z produktem.