Magnezyt kaustyczny OT/S

Charakterystyka: magnezyt kaustyczny OT/S jest bardzo aktywnym proszkiem magnezji, wyprodukowanym przy użyciu krystalicznych i kryptokrystalicznych surowych magnezytów. Proszek ten jest głównie używany do produkcji kamieni szlifierskich i młyńskich.

metoda typowe
Dane chemiczne: MgO AA8.2.1.1.* [%] 85,0
CaO AA8.2.1.3. – RFA* [%] 4,0
CaO aktywne AA8.2.1.1.* [%] 0,6
Fe2O3 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 2,5
SiO2 AA8.2.1.1.* [%] 4,0
strata prażenia 1050°C/1h [%] 5,0
 
   
wskaźnik pH DIN ISO 787-9 12,0
Dane fizyczne: gęstość nasypowa EN 459-2 [kg/dm3] 0,6 – 0,7
pozostałość na sicie EN 14016-2  
200 µm [%] 1,0
90 µm [%] 13,0
czas wiązania*** AA8.2.1.5.* przedział
początek [min] 30 – 170
koniec [min] 50 – 200
***czasy wiązania (roztwór MgCl2, 20°Bé) są dopasowywane zgodnie z życzeniem klienta.

 

*…… krajowa metoda testów

 

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.