Magnezyt kaustyczny DF83G

Charakterystyka: magnezyt kaustyczny gatunek DF83G jest bardzo aktywnym proszkiem magnezji o uziarnieniu 0,1 ÷ 1,8 mm, który jest używany głównie w przemyśle nawozowym i paszowym.

Dane chemiczne: metoda   typowe
MgO AA8.2.1.1.* [%] 83,0
Mg obliczone z MgO [%] 50,0
CaO AA8.2.1.3. – RFA* [%] 5,0
Fe2O3 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 2,5
SiO2 AA8.2.1.3. – RFA* [%] 5,0
strata prażenia 1050°C/1h [%] 5,5
     
    limit
Cd AGES** [mg/kg] 2,0 (max.)***
F AGES** [mg/kg] 600 (max.)***
Pb AGES** [mg/kg] 10,0 (max.)***
Hg AGES** [mg/kg] 0,1 (max.)***
As AGES** [mg/kg] 20,0 (max.)***
dioksyny/furany (PCDD1+PCDF2) AGES** [ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg] **** 0,75 (max.)***
Σ dioksyny + dioksynopodobne PCB3 AGES** [ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg] ***** 1,0 (max.)***
niedioksynopodobne PCB3 AGES** [µg/kg] 10,0 (max.)***
   
Dane fizyczne:   typowe
gęstość nasypowa EN 14016-2 [kg/dm3] 0,9 – 1,1
przesiane przez sito EN 14016-2    
0,1 mm [%] 15,0

*…. krajowa metoda testów

**…. testowane przez  Austriacką Agencję d/s Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Sp. z o.o. (AGES)

***…. wartości podane przez Dyrektywę  2002/32/WE i Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2012

****…. suma PCDD, PCDF wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu współczynników toksyczności (TEFs) Światowej Organizacji Zdrowia

*****…. suma PCDD, PCDF i PCB wyrażona w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu współczynników toksyczności (TEFs) Światowej Organizacji Zdrowia

 

1 PCDD = polychlorinated dibenzodioxins = polichlorowane dibenzodioksyny

2 PCDF = polychlorinated dibenzofurans = polichlorowane dibenzofurany

3 PCB = polychlorinated biphenyls = polichlorowane bifenyle

 

Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji, jeżeli przechowywany jest w suchym miejscu

w nieotwieranych oryginalnych opakowaniach.

 

 

 

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.