Magnezyt kaustyczny DF80F

Charakterystyka:  magnezyt kaustyczny DF80F jest bardzo aktywnym proszkiem magnezji, który jest używany głównie w przemyśle nawozowym i paszowym.

 

metoda typowe
Dane chemiczne: MgO AA8.2.1.1.* [%] 83,0
Mg obliczone z MgO 50,0
CaO AA8.2.1.3. – RFA* [%] 5,0
Fe2O3 AA8.2.1.3. – RFA*    [%] 2,5
SiO2 AA8.2.1.1.* [%] 4,5
strata prażenia 1050°C/1h [%] 6,0
   
  limit
Cd AGES**  [mg/kg] 2,0 (max.)***
F AGES** [mg/kg] 600 (max.)***
Pb AGES** [mg/kg] 10,0 (max.)***
Hg AGES** [mg/kg] 0,1 (max.)***
As AGES** [mg/kg] 20,0 (max.)***
Dioksyny (PCDD1+PCDF2) AGES** [ng/kg] 0,75 (max.)***
Σ dioksyny + dioksynopodobne PCB3 AGES** [ng/kg] 1,0 (max.)***
Niedioksynopodobne PCB3 AGES** [µg/kg] 10,0 (max.)***
   
  typowe
wskaźnik pH DIN ISO 787-9 12,0
typowe
Dane fizyczne: gęstość nasypowa EN 459-2 [kg/dm3] 0,7 – 0,8
pozostałość na sicie EN 14016-2  
200 µm [%] 3,0
90 µm [%] 35,0

 

*…… krajowa metoda testów

**…… testowane przez  Austriacką Agencję d/s Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Sp. z o.o. (AGES)

***…… wartości podane przez Dyrektywę  2002/32/WE

1 PCDD = polychlorinated dibenzodioxins = polichlorowane dibenzodioksyny

2 PCDF = polychlorinated dibenzofurans = polichlorowane dibenzofurany

3 PCB = polychlorinated biphenyls = polichlorowane bifenyle

 

 

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.