Krzemionka amorficzna Gulsenit 20/60

Charakterystyka: krzemionka amorficzna Gulsenit 20/60 składa się z naturalnych krzemianów o wysokiej powierzchni właściwej.

metoda typowe
Krzemionka amorficzna Gulsenit 20/60 – dane chemiczne:
SiO2 AA8.2.1.11.* [%] 78,0
MgO AA8.2.1.11.* [%] 5,0
CaO AA8.2.1.11.* [%] 0,9
R2O3 AA8.2.1.11.* [%] 7,0
strata prażenia 1050°C/1h [%] 8,0
Krzemionka amorficzna Gulsenit 20/60 – dane fizyczne:
wielkość ziarna
< 20 µm analizator wielkości cząstek SediGraph [%] 15
> 60 µm analizator wielkości cząstek SediGraph [%] 27
przedział
gęstość nasypowa EN 459-2 [kg/dm3] 0,8 – 0,9
powierzchnia właściwa AA8.2.1.8.* – BET [m2/g] 100 – 120

*…… krajowa metoda testów

Dane podane powyżej są typowymi wartościami wyznaczonymi przez produkcję i są sprawdzane przez kontrolę jakości naszego dostawcy przy pomocy wspomnianych metod. Nadal jednak jest powinnością użytkownika by skontrolować produkt po jego otrzymaniu. Nasz dostawca rezerwuje sobie prawo do zmiany procesu produkcji tego gatunku. Jako że zaprezentowany produkt jest przetworzonym naturalnym minerałem, zmiany w koncentracji towarzyszących minerałów są możliwe. Ta edycja unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie edycje tego dokumentu.