Chlorek wapnia techniczny

Chlorek wapnia techniczny – opis produktu:

granulat technicznego chlorku wapnia 94-97% CaCl2 to małe, białe granulki chlorku wapnia.
Produkt używany jest w wielu gałęziach przemysłu do znacznej ilości zastosowań, w tym:

 • jako solanka (czynnik chłodniczy) w systemach chłodniczych
 • do przetwórstwa chemicznego
 • jako przyspieszacz do betonów
 • do odladzania
 • do płuczek wiertniczych
 • do redukcji pyłów
 • do nawozów
 • jako pochłaniacz wilgoci
 • do oczyszczania ścieków
  Ta jakość produktu nie nadaje się do spożycia.

Chlorek wapnia techniczny – skład chemiczny:

                                                                             typowe                   specyfikacja

CaCl2 % 96 min. 94
KCl % 2 max. 3
NaCl % 1 max. 2
MgCl2 % 0,05 max. 0,1
SO4 % < 0,05 max. 0,1
Ba % < 0,05 max. 0,1
Fe ppm < 2 max. 5
metale ciężkie ppm < 10 max. 20

 

Właściwości fizyczne:

pH                            10
(roztwór wodny 10%)

Opakowania:

granulat chlorku wapnia jest dostępny luzem w autosilosach, w 1.000 kg big-bag’ach
oraz 25 kg workach.

Składowanie:

granulat chlorku wapnia to bardzo higroskopijny produkt. Należy go przechowywać
w suchym miejscu, aby uniknąć wchłaniania wilgoci. Otwarte worki należy szybko
szczelnie zamknąć.