Chlorek magnezu paszowy GMP+

Opis produktu:

chlorek magnezu paszowy jest czystym chlorkiem magnezu sześciowodnym (MgCl2 * 6H2O) w postaci płatków, który jest używany w paszach dla zwierząt oraz dodatkach do pasz. Spełnia lub przewyższa  wszystkie kryteria określone w Dyrektywie 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych.

 

Skład chemiczny:

    typowe specyfikacja
MgCl2 % 47,3 > 46,5
MgSO4 % 0,35 < 0,60
KCl % 0,55 < 0,80
NaCl % 0,65 < 0,90
CaCl2 % 0,03 < 0,10
Br % 0,60 < 0,70
H2O % 50,5
Fe mg/kg 7 < 15
specyfikacja producenta Dyrektywa WE
As* mg/kg < 0,02 < 2
Pb* mg/kg < 1 < 10
F* mg/kg 18 < 150
Hg* mg/kg < 0,005 < 0,1
Cd* mg/kg < 0,05 < 2
 
Właściwości fizyczne
pH (roztwór wodny 10%) 8,7
 

* liczone dla zawartości suchej masy 88% zgodnie z Dyrektywą Komisji 2005/87/WE

 


Producent posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i GMP+

Składowanie i postępowanie:

przechowuj go w suchym miejscu; produkt silnie higroskopijny; otwarte worki należy szybko
szczelnie zamknąć.