Chlorek magnezu farmaceutyczny

MgCl2 x 6H2O
Masa molowa: 203,30 g/mol
Numer CAS: 7791-18-6
Klasa ADR / grupa pakowania: nie dotyczy / nie dotyczy

Skład chemiczny:

Wyszczególnienie j.m. Parametry gwarantowane
Zawartość głównego składnika % 99,0 – 101,0
Zawartość bromków max. % 0,05
Zawartość siarczanów max. % 0,01
Zawartość glinu (Al) max. % 0,0001
Zawartość wapnia (Ca) max. % 0,1
Zawartość żelaza (Fe) max. mg/kg 10
Zawartość ołowiu (Pb) max. mg/kg 4
Zawartość rtęci (Hg) max. mg/kg 1
Zawartość arsenu (As) max. mg/kg 2
Zawartość amoniaku max. mg/kg 50
Zawartość metali ciężkich max. mg/kg 10
Zawartość potasu (K) max. % 0,05
Zawartość H2O % 51,0 – 55,0
Tożsamość . wg normy
Wygląd roztworu . klarowny, bezbarwny
Kwasowość i zasadowość . wg normy
Norma . Ph. Eur./FCC
Numer wg oznaczeń UE . E 511

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych producenta i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.