Aktywna krzemionka GWL 80

tak jak ją wytworzono (wilgotna, nie mielona)

Właściwości chemiczne i fizyczne:

Aktywna krzemionka GWL 80 – analiza chemiczna jednostka typowe
wilgoć (110 °C) % 35
odnosi się do suchego produktu (110 °C):
strata prażenia % 8,5
SiO2 % 81
MgO % 6,8
CaO % 0,6
Al2O3 % 0,8
Fe2O3 % 1,3
Cr2O3 % 1,3
MnO % 0,02
NiO % 0,1
Cl % 0,9

 

Aktywna krzemionka GWL 80 – inne właściwości
pole powierzchni właściwej m2/g > 150
gęstość nasypowa kg/l 0,9
wielkość ziarna:
< 0,063 mm % ca 1
> 1,0 mm % < 1
d50 mm ca 0,2

 

Wszystkie podane informacje zostały opracowane na podstawie pomiarów i danych liczbowych, uzyskanych podczas
długich okresów produkcyjnych i zgodnie z normalnymi praktykami analitycznymi lub odpowiednio z własnymi standardami producenta (naszego dostawcy). Jednakże, dalszy rozwój produktów i ich adaptacja do wymogów klientów mogą skutkować zmianami powyższych danych.